درمان گیاهی عرق کردن زیاد!


درمان گیاهی عرق کردن زیاد!

درمان گیاهی عرق کردن زیاد!

عرق کردن زیاد

مجدداً نکات بهداشتی زیر را خاطر نشان می سازد. اگر به علت زیاد خوردن غذاهای چرب و پرانرژی باشد با کم کردن غذا و کمی ریاضت، رفع آن خواهد شد. خوردن برنج، سماق، گشنیز، عدس، شربت عناب، شربت زرشک، شربت رب انار، آب لیمو و خوردن ترشیجات از عرق کردن جلوگیری می نماید. مالیدن مازو، سفیداب قلع و گل ارمنی و مردار سنگ با گلاب و آب مورد یا مالیدن گل سرخ، گلنار، اقاقیا، مازو، سفیداب قلع، گل ارمنی و مردار سنگ با گلاب و آب مورد یا مالیدن گل سرخ، گلنار، اقاقیا، مازو، کندر با گلاب، شستن بدن با گل ریواس و مورد از عرق کردن می کاهد. باید توجه داشت که عرق های بدن را نبایستی مکرر پاک کرد زیرا این کار خود باعث ازدیاد عرق خواهد شد. از جمله نکاتی که در کم کردن عرق بدن مؤثر است یکی پاک نکردن آن و دیگری مالیدن مورد، گلنار، آرد نخود و پوست انار است، نیز خوردن روزانه ۵ گرم غاریقون نرم کوبیده در نصف استکان عسل نیز مفید می باشد.

نسخه ضد عرق کردن زیاد

مریم گلی ۱۵ گرم پوست ميوه گردو۵ گرم گل زوفا ۱۰ گرم همه را نیم کوب کرده ۷ روز صبح و عصر جوشانده میل شود. معرق يا عرق أورها اگر بخواهید عضوی عرق کند از دستورات زیر پیروی کنید: حمام گرم، آفتاب، ریاضت و شستشوی بدن با آبگرم، مالیدن کرفس، سرکه، گلاب، مالیدن روغن بابونه تنها یا با نمک درمنه یا فلفل با نمک پیه یا زراوند و روغن شبت یا روغن سوسن با آب ترب یا مالیدن سلیخه، دارچین، وج، روغن ترب باید دانست که اگر عرق کردن را بخواهند متوقف سازند اول پاشویه با آب معمولی کرده سپس شربت سکنجبین و شرب آب لیمو، عرق کاسنی، شربت بنفشه و غیره به کار برند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد