درمان گیاهی ورم معده!!


درمان گیاهی ورم معده!!

درمان گیاهی ورم معده!!

ورم معده یا گاستریت

در مزاج های صفراوی و دموی بیشتر به وجود می آید. در بلغمی و سوداوی کمتر، در مزاج های دموی و صفراوی درد سر دل التهاب، سوزش، عطش، سستی، حالت استفراغ، سقوط اشتها، زردی یا سرخی زبان، تلخی دهان، گرفتگی رنگ صورت متمایل به زردی، در فشار با کف دست درد شدیدی در سر دل احساس می شود. در گرم مزاجان که پرخون می باشند.باید قصد نموده و سپس شربت بنفشه، شربت نیلوفر، آب انار، آب غوره، آب کاسنی، یا عرق کاستنی با گلاب میل کرد. از دستور زیر میتوانند استفاده کنند: تاج ریزی ۵ گرم، کاسنی ۵ گرم، گل سرخ ۱۰ گرم، تمر هندی ۱۰ گرم، همه را جوشانده با شیرخشت میل نمایند یا فلوس را در آب کاسنی حل کرده میل نمایند. بهترین نسخه برای انواع یبوست ها که به تجربه زیاد رسیده است داروهای زیر است. انجیر ۲۰۰ گرم آلوچه خشکه ۲۵۰ گرم تمر هندی ۱۰۰ گرم شکر ۲۵۰ گرم همه را جوشانده تا مربا شود سپس هسته ها را جدا کرده خوب مخلوط کنند سپس ترنجبین، گل بنفشه، سنا و گل سرخ را مطابق نسخه زیر نرم کوبیده به مربای فوق اضافه نمایید، هر شب موقع خواب یک قاشق غذاخوری با قدری آب میل نما یید. نسخه ای که باید به مربای فوق اضافه شودترنجبین ۱۰ گرم سنا ۵ گرم گل بنفشه ۱۵ گرم گل سرخ ۵ گرم گل نیلوفر ۵ گرم نسخه یبوست: آب آلو، آب تمر هندی، رب به، رب انار، را مخلوط کرده نصف استکان از آنرا در آب حل کرده بنوشند.نسخه ای که باید به مربای فوق اضافه شودترنجبین ۱۰ گرم سنا ۵ گرم گل بنفشه ۱۵ گرم گل سرخ ۵ گرم گل نیلوفر ۵ گرم نسخه یبوست: آب آلو، آب تمر هندی، رب به، رب انار، را مخلوط کرده نصف استکان از آن را در آب حل کرده بنوشند.زخم معده مبتلایان به زخم معده و اثنیعشر با خوردن چیزهای ترش و تند و سرخ کرده میوه های خام سبزیجات و نان طرید و آش ها ناراحت می شوند. لذا رعایت رژیم غذای مناسب در زخم معده و اثنیعشر مؤثر است. در هنگامی که زخم تازه باشد طباشیر و گل سرخ، تخم ترشک از هر کدام ۱۰ گرم به مدت ۶ روز به صورت جوشانده بعد از هر غذا نصف لیوان میل نمایند. در زخم های تازه معده و اثنی عشر نبایستی از داروهای پاک کننده (منقیات) قوی استفاده نمایند زیرا زخم را تازهتر میسازد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد