درمان یبوست و خشکی مزاج با طب سنتی!


درمان یبوست و خشکی مزاج با طب سنتی!

درمان یبوست و خشکی مزاج با طب سنتی!

یبوست و خشکی مزاج

معمولاً پس از بهبودی اسهال ممکن است چند روزی پیوست پیدا شود که اگر مزاحم باشد می توان دستور زیر را به کار برند: مبتلایان به یبوست بایستی از غذاهای سبزی دار، سوپ ها، میوه های پخته، استفاده نمایند ساده تر از همه اینکه مقداری آلوچه خشکه را در شکر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا کرده شب هنگام خواب یک قاشق غذاخوری میل نمایند. یا اینکه شیر خشت را شیره کش کرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده کنند.

نسخه ضد یبوست

انجیر ۲۰۰ گرم ریشه شیرین بیان ۲۰ گرم گل بنفشه ۱۵ گرم موریز ۴۰ دانههمه را جوشانده صاف کرده شب موقع خواب یک استکان میل نمایند.

نسخه ضد یبوست

گل سرخ ۵ گرم تاجریزی 10 گرمگل گاو زبان ۱۰ گرم موریز40 دانهتخم خطمی ۱۰ گرم انجیر 200گرمگل بنفشه ۱۰ گرم تمبر هندی 100 گرمهمه را جوشانده آب آن را با شکر به قوام آورند یا جوشانده ها را پس از صاف کردن در گل قند حل کرده، ۲۵ گرم شیرخشت و ۲۵ گرم ترنجبین هر دو را شیره کش کرده به شربت فوق اضافه نمایند و شب موقع خواب یک قاشق غذاخوری میل کنند.

نسخه ضد یبوست

گل بنفشه ۲۵ گرم گل پنیرک15 گرمریشه شیرین بیان ۲۵ گرم مخلصه10 گرمتخم شنبليله ۲۵ گرم یک قاشق غذاخوری در ۲ لیوان آب کمی جوشانده قبل از هر غذا یک قاشق غذاخوری میل نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد