دریچه های خلفی پیشابراه,شایعترین ضایعه انسدادی پیشابراه در شیرخواران و نوزادان


دریچه های خلفی پیشابراه,شایعترین ضایعه انسدادی پیشابراه در شیرخواران و نوزادان

دریچه های خلفی پیشابراه,شایعترین ضایعه انسدادی پیشابراه در شیرخواران و نوزادان

  

دریچه های خلفی پیشابراه (PUV)

شایعترین ضایعه انسدادی پیشابراه در شیرخواران و نوزادان مذکر است. دریچه ها، در واقع چین های مخاطی هستند که در قسمت دیستال پیشابراه پروستاتی واقع شده و درجاتی از انسداد به هنگام ادرارکردن را به وجود می آورند.

یافته های بالینی

علایم و نشانه ها کودکانی که PUV دارند ممکن است به صورت خفیف متوسط یا شدید دچار علائم انسداد باشند. اغلب جریان ادرار ضعیف، متناوب و قطره قطره است. عفونت و سپسیس اغلب اتفاق میافتد و ممکن است انسداد آنقدر شدید شده باشد که هیدرونفروز ایجاد کند، همچنین ممکن است توده قابل لمس در پهلوها وجود داشته باشد. در بسیاری از بیماران، عدم رشد کافی (FTT) تنها شکایت بارز است و در معاینه علایم دیگری از بیماری مزمن دیده میشود.
  1. B) یافته های آزمایشگاهی
در فرم پیشرفته، ازوتمی و کاهش قدرت تغلیظ ادراری  دیده می شود. آنمی  و عفونت ادراری شایع است. کلیرانس کراتینین، بهترین بیانگر شدت نارسایی کلیه است.
  1. C) یافته های تصویربرداری
VCUG بهترین مطالعه رادیوگرافیک بوده و جهت تایید تشخیص به کار میرود. در سیستوگرام رفلاکس و تر بکولاسیونهای جدار مثانه دیده می شود. با سونگرافی میتوان هیدرونفروز جنین که مشخصه PUV است، حتی در هفته ۲۸ حاملگی تشخیص داد. 

درمان

شامل تخریب دریچه (با سوزاندن دریچه، کاتتریزاسیون از طریق سیستوسکوپی یا گشادکردن پیشابراه) میباشد. در صورتی که هیدرونفروز شدید وجود داشته باشد، تخریب دریچه به علت آتونی پیشابراه مؤثر نیست و باید ابتدا انحراف مسیر ادرار (با یورتروستومی پوستی) و سپس حذف دریچه انجام شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد