در بیان آداب زفاف و مجامعت قسمت پنجم 


در بیان آداب زفاف و مجامعت قسمت پنجم 
حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر منقول است که چون عروس را بنزد تو بیاورند بگو که پیش از آن ، وضو بسازد و تو هم وضو بساز و دو رکعت نماز بکن و بگو که او را نیز امر کنند که دو رکعت نماز بگذارد پس حمد الهی بگو و صلوات بر محمد وآل محمد بفرست پس دعا کن و امرکن آن زنان را که با او آمده اند آمین بگویند و این دعا بخوان :اَللّهُمَّ ارْزُقْنی اءلْفَها وُ وُدَّها وَ رضاها وَ ارْضِ نی بِها وَاجْمَعْ بَیْنَنا بِاَحْسَنِ اِجْتِماعٍ وَ اَنَسَ اِئْتِلاف فَاءَنَّکَ تُحِبُّ الْحَلالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرامَبعد از آن فرمود که بدان الفت از جانب خداست و دشمنی از جانب شیطان است و میخواهد که آنچه را که خدا حلال گردانیده مکروه طبع مردم گرداند.در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که چون در شب زفاف بنزد عروس بروی موی پیشانیش را بگیر و روبقبله آور و بگو اَلّلهُمَّ بِاَمانَتِکَ اَخَ ذْتُها وَ بِکَلِماتِکَ اِسْتَحْلَلْتُها فَاِنْ قَ َ ض یْتَ لی مِنْها وَلَدافَاجْعَلْهُ مُبارَکا تَقیا مِنْ شیعَۀِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فیهِ شَرَکا وَلانَصیبا. در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که دست بر بالای پیشانیش بگذار و بگو:اَللّهُمَّ عَلی کِتابِکَ تَزَوَّجْتُها وَ فی اَمانَتِکَ اَخَذْتُها وَ بِکَلِماتِک اِسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها فَاِنْ قَ َ ض یْتَ لی فی رَحِمَها شَیْئا فَجْعَلْهُ سَوّیا وَ لا تَجْعَلْهُ شرَکَ شَیْطانٍ راوی پرسید فرزند چگونه شرک شیطان میشود فرمود که اگر در وقت جماع نام خدا ببرند شیطان دور میشود و اگر نبرند ذَکَر خود را با ذَکَر آنشخص داخل میکند پس جماع از هر دو میباشد و نطفه یکی است پرسید که بچه چیز میتوان دانست که شیطان در کسی شریک شده است ؟ فرمود که هر که ما را دوست میدار شیطان در او شریک نشده است و هر که دشمن ماست شیطان او را شریک شده است .بر این مضمون احادیث از طرق عامه و خاصه بسیار وارد شده است . از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که در وقت زفاف این دعا را بخواند:اَلّلهُمَّ بِکَلِماتِکَ اِسْتَحْلَلْتُها وَباَمانَتِکَ اَخَذْتُها اَلّلهُمَّ اجْعَلْها وَلُودا وَدُودا لاتَفْرَکْ تَاءکُلُ مِمّاراحَ وَلاتَسْئَلُ عَما سَرَحَ. در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که این دعا بخواند:بِکَلِماتِ اللّهِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَها وَفی اَمانَۀِ اللّهِ اَخَذْتُها اَلّلهُمَّ اِنْ قَضَیْتَ لی فی رَحِمَها شَیْئا فَاجْعَلْهُ بارّا تَقیا وَاجْعَلْهُ مُسْلِما سَوّیا وَلا تَجْعَلْ فیهِ شَرَکا لِلشَّیطانِ. در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که حضرت شریک شدن شیطان را در نطفه آدمی بیان کردند و بسیار عظیم شمردند راوی گفت که چه باید کرد که این واقع نشود فرمود که هرگاه اراده جماع داشته باشی بگو بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمن الرَّحیمِ الَّذی لااِلهَ اِلاّ هُوَ بَدیعُ السَّمواتِ وَاْلَارْضِ اَلّلهُمَّ اِنْ قَ َ ض یْتَ مِنّی فی هذه اللّیْلَۀ خَلیفۀً فَلا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فیهِشَرَکا وَلا نَصیبا وَلا حَظّا وَاجْعَلْهُ مُؤْمِنا مُخْلِصا مُصَفّی مِنَ الشَّیط انِ وَرِجْزِهِ جَلَّ ثَناؤُکَ. در حدیث دیگر فرمود که چون خواهد که شیطان شریک نشود بگوید بِسْمِاللّه وپنان ببرد بخدا از شرشیطان . از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که چون کسی اراده جماع داشته باشد بگوید بِسْمِ اللِ وَبِاللّهِ اَلّلهُمَّ جَنبَّنی الشَّیطانِ وَجَنِّبِ الشّیطانِ ما رَزَقْتَنی پس اگر فرزندی بوجود آید شیطان هرگز باو ضرر نرساند. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که چون اراده جماع کنی ایندعا بخوان : اَلّلهُمَّ ارْزُقْنی وَلَدا وَاجْعَلْهُ تَقّیا زَکیّا لَیْسَ فی خَلْقِهِ زیادَهٌ وَلانُقْصانٌ وَاجْعَلْ عاقِبَتَهُ اِلی خَیْرٍ.ادامه در بیان آداب زفاف و مجامعت قسمت  چهارم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد