در دوران یائسگی مراقب پوکی استخوان باشید!!


در دوران یائسگی مراقب پوکی استخوان باشید!!

در دوران یائسگی مراقب پوکی استخوان باشید!!

برخی مواد غذائی و گیاهان شفابخش برای کنترل پوکی استخوان و رفع ناراحتی های یائسگی

شبدر قرمز "

در حدود ۷۵ گونه شبدر در طبیعت وجود دارد که نوع شبدر قرمز از نظر خواص درمانی بسیار قابل توجه است. از گلها و برگها و حتی از ریشهٔ آن به عنوان دارو استفاده میشود. شبدر قرمز به عنوان ضداسپاسم و برای التیام زخم و کنترل ناراحتی های پوستی نظیر اگزما - سوختگی و بیماری پزوریازیس استفاده میشود. از نظر خاصیت تولید استروژن در شبدر قرمز موادی وجود دارد که اگر چه هورمون نیستند ولی دارای خاصیت هورمون استروژن اند. به طور کلی سه گروه مواد استروژن زای گیاهی وجود دارد شامل کومستان ها" و ایزوفلاون هاولینان ها.شبدر قرمز از نظر ترکیب شیمیائی کومستانها بسیار غنی است و در درجه دوم ایزوفلاون ها نظیر ترکیب شیمیائی جنیستئین" جای مهمی در ساختمان شبدر قرمز دارد.در شبدر قرمز تمام چهار نوع ایزوفلاون وجود دارند در صورتی که در دانه سویا فقط نوع ایزوفلاون یافت میشود و اشخاصی که دارای رژیم گیاه خواری (شیر و تخم مرغ و گیاه)" هستند از حداکثر ایزوفلاونها که در میوهها و سبزی ها وجود دارد استفاده می کنند. گیاهان استروژنز انظیر شبدر قرمز برای متعادل کردن استروژن در بدن انسان نقش عمده دارند. مثلاً از شبدر قرمز می توان برای رفع ناراحتیهای زنانه قبل از عادت ماهیانه که ناشی از زیادی تولید استروژن در بدن زن است استفاده نمود و در عین حال برای رفع ناراحتیهای دورهٔ یائسگی که ناشی از کاهش و کمبود استروژن است نیز مفید است.در اینجا این سؤال مطرح میشود که چطور ممکن است یا گیاه داروئی در عین حال برای دو ناراحتی متناقضی مفید باشد. یعنی برای رفع ناراحتی های ناشی از زیادی استروژن و برای رفع ناراحتیهای ناشی از کمبود استروژن. در این مورد کارشناسان چنین توضیح می دهند، در موارد زیاد بودن تولید استروژن طبیعی بدن، استروژن گیاهی شبدر قرمز که ضعیف تر از استروژن طبیعی بدن است، قبل از این که استروژن طبیعی شدید بدن، آثار مخرب خودرا برجای گذارد، استروژن گیاهی که در حقیقت نوعی شبه هورمون استروژن است با گیرنده سلولها پیوند خورده و رابطه برقرار می کند و مانع خرابکاری استروژن طبیعی شدید بدن می شود و در نتیجه ناراحتیهای شدید روزهای قبل از عادت ماهیانه که ناشی از تولید زیاد استروژن طبیعی بدن است رفع می شود. و در دورهٔ یائسگی زنان که به علت عدم تولید کافی استروژن طبیعی در بدن ناراحتی هائی ایجاد می شود، استروژن گیاهی به عنوان نوعی استروژن عمل می کند و مانع پیشرفت پوکی استخوان و ناراحتیهای داغ شدن بدن می شود.

برخی مواد غذائی و گیاهان شفابخش برای کنترل پوکی استخوان و رفع ناراحتی های یائسگی ادامه در نسخه اول


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد