در زمان دل درد کودکان چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد


در زمان دل درد کودکان چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد

در زمان دل درد کودکان چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد 

در صورت بروز دل درد در کودک، درجه حرارت او را اندازه گرفته و با پزشک مشورت کنید؛ - هرگاه دل درد کودک شدید بود و مانع استراحت او می شد، برای معاینه به پزشک مراجعه کنید؛ - چنانچه دل درد کودک، بیش از دو ساعت مداوم طول کشید، برای معاینه او را به پزشک برسانید؛ -هرگاه دل درد با استفراغ، تب و خواب آلودگی همراه بود، به پزشک مراجعه کنید. والدین چه کمکی می توانند بکنند- از تجویز داروهای مسهل بدون نسخهٔ پزشک بپرهیزید؛- سعی کنید به هنگام مشاهدهٔ دل درد کودک، آرامش خود را از دست ندهید و از بستگان و دوستانتان کمک بگیرید؛- غذاها را در یخچال نگهداری کرده و آنها را به طول کامل بپزید تا از عفونتهای باکتریایی جلوگیری شود؛- اگر به حساسیت کودک نسبت به شیر مشکوک هستید، با پزشک معالج در مورد جایگزین کردن شیر سویا مشورت کنید؛- اگر کودک گرفتار دل درد مزمن است، او را برای معاینه نزد پزشک ببرید. چنانچه ارزیابی پزشک این بود که دل درد او ناشی از عوامل فیزیکی نیست، عوامل روانی و عصبی را مورد بررسی قرار دهید. برخی از کودکان نمی توانند احساسات خود را بروز دهند، بنابراین هیجان های روحی آنها، علائم بدنی مانند دل درد ایجاد می کند. پزشک چه کمکی می تواند بکند- تغییر جیرهٔ غذایی- شمارش گویچه های خونی؛ - آزمایش ادرار؛- عکسبرداری از ناحیه شکم؛- معاینهٔ مقعد؛- معاینهٔ شکم؛- در صورت مشاهده استفراغ، توصیه به نوشیدن مایعات گازدار (نوشابه، سودا) هرساعت یک بار و پرهیز از خوردن غذا.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد