در مورد آزمایش استرس انقباضی (CST) بیشتر بدانید…


در مورد آزمایش استرس انقباضی (CST) بیشتر بدانید…

 

جنین در بیش از ۹۹ درصد موارد سالم است. در صورتی که تندی ها کافی نباشد به این معنی است که آزمایش واکنش ناپذیر است)، هنوز دلیلی برای هشدار ندارید. در ۸۰ درصد موارد جنین خوب است، ولی ارزیابی های بیشتری لازم است. ممکن است پزشک شما این آزمایش را (که معمولا یک یا دو بار در هفته تکرار می شود به دلایل متعددی انجام دهد، به خصوص زمانی که:

 از تاریخ زایمان شما گذشته باشد.

بچه به خوبی رشد نکرده باشد.

حجم مایع آمنیوتیک شما کاهش یافته باشد.

فشار خون شما بالا باشد. آزمایش استرس انقباضی (CST) آزمایش استرس انقباضی مانند آزمایش بدون استرس انقباضی است، به جز اینکه ضربان قلب جنین در رابطه با انقباضات رحمی گرفته می شود. گاهی انقباضات به خودی خود به وجود می آید، ولی اغلب با تزریق مقدار کمی اکسی توسین (پیتوسین ) یا از طريق تحریک نوک سینه به وجود می آید. برای به وجود آوردن انقباضات، نوک سینه ی خود را در منزل تحریک نکنید. تحریک از طریق نوک سینه را فقط تحت نظارت دکتر خود انجام دهید، زیرا دکتر می خواهد شما را تحت نظر قرار دهد و مطمئن شود رحم بیش از اندازه منقبض نمیشود.

سه انقباض مناسب در مدت ده دقيقه لازم است تا آزمایش انجام شود. اگر ضربان قلب جنین بعد از انقباضات افت نکند، آزمایش منفی قلمداد می شود، و به نظر می رسد بچه حداقل برای یک هفته ی دیگر رو به راه باشد. در صورتی که آزمایش مثبت (ضربان قلب جنین بعد از انقباضات افت کند) یا مشکوک باشد، پزشک شما موقعیت را بیشتر بررسی می کند. رسیدگی خاص، به وضعیت خاص شما بستگی دارد. آزمایش استرس انقباضی در صورتی انجام می شود که نتایج آزمایش بدون استرس انقباضی شما بی نتیجه باشد، یا اینکه دکتر به انجام آزمایش بیشتری برای وضعیت سلامتی جنین مایل باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد