در مورد رنگ پوست و ویژگی هایش بهتر بدانیم …


در مورد رنگ پوست و ویژگی هایش بهتر بدانیم …

در مورد رنگ پوست و ویژگی هایش بهتر بدانیم ...

  پیگمانتاسیون (یا رنگ پوست) در زندگی ما نقش بسزائی بازی می کند،تمایز نژادها از یکدیگر است.به علاوه رنگدانه پوست دارای یک خاصیت  فیزیولوژیک است 

علت رنگ پوست 

 رنگ پوست ما، ماحصل اختلاط سه رنگدانه است رنگدانه زرد:به نام کاروتن که یکی از مواد تشکیل دهنده ویتامین آ است. همین کاروتن به کره رنگ زردی میبخشد. این ماده در اقشار ضخیم چربی و بویژه در زیر جلد ذخیره می شود. رنگدانه قرمز:که در گلبول عروق خونی در جلد وجود دارد و نام آن هموگلوبین است. این ماده سازنده رنگ قرمز خون شریانی است و در وریدها اکسیژنی را که حمل میکند از دست می دهد و به رنگ کبود در می آید. این تغییر خون قرمز به خون کبود می تواند در سطح عروق خونی جلد، تحت تأثیر محرک بسیار مانند سرمای شدید یا امراض قلبی و ریوی قرار گیرد در این مرحله با اختلالی به نام سیانوز (کبودی پوست) مواجه می شود هنگامیکه عروق خونی منقبض می شوند،چون حاوی گلبول کمتری هستند، بنابراین از مقدار رنگدانه آن هم کاسته می شود و باصطلاح رنگ پرست  می پرد.هنگامی که این عروق منبسط می شوند، مقدار رنگدانه افزایش مییابد پوست سرخ می شود. رنگدانه قهوه ای:این ماده بوسیله سلول ویژه بشره بنام ملانوسیت که لابلای سلول طبقه بازال جا گرفته اند، ساخته میشود. تعداد این ملانوسیت ها بسیار است.از هر چهار سلول طبقه بازال یکی ملانوسیت است و این رقم حتی در نزد اشخاص بسیار رنگ پریده هم به قوت خود باقی است اما این سلولها، تنها تحت تأثیر محرکها، از جمله اشعه ماوراء بنفش شروع به ساختن ملانین می کنند.به همین دلیل مردمان شمال دارای پوست سفیدتری هستند، زیرا ملانوسیت آنان رنگدانه زیاد نمی سازند.سلول در حال استراحت اگر به وسیله ماوراء بنفش تحریک شوند به راحتی ملانین می سازند.دلیل  برنزه شدن بر همین پایه استوار است. بعضی اشخاص آسانتر از دیگران رنگدانه تولید می کنند، همین حساسیت فردی موجب بروز کک و مک (لکه  قهوه ای رنگ پوست) می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد