در هنگام یبوست کودکان والدین چه کمکی می توانند بکنند


در هنگام یبوست کودکان والدین چه کمکی می توانند بکنند

در هنگام یبوست کودکان والدین چه کمکی می توانند بکنند

- هنگامی که کودک شما دوساله شد، به تدریج توالت رفتن را به او آموزش دهید. درمورد زمان شروع آموزشی توالت رفتن و بهترین راه آموزش، با متخصص کودکان مشورت کنید؛ - از کاربرد روش های تنبیه و مجازات و عصبانیت در آموزش توالت رفتن کودک خودداری کنید. آموزش همراه با صبر و تشویق، یادگیری راسریع تر خواهد کرد؛ - مدفوع روزانهٔ کودک خود و کیفیت آن را کنترل کنید و اگر به مدت سه روز مدفوعی نداشت، یا دارای مدفوع خونی و یا همراه با درد بود، به پزشک مراجعه کنید. - چنانچه کودک شما بزرگتر از چهار سال است و شورت خود را کثیف میکند، به پزشک مراجعه کنید. - از تغییر جیرهٔ غذایی که سبب یبوست می شود، خودداری کرده و در این مورد با پزشک مشورت کنید؛ - غذاهایی که سلولز دارند، مانند زردآلو و هلو را به کودک یک ساله بدهید، ولی از دادن موز، سیب و برنج در این سن خودداری کنید؛ - از تجویز مسهل و تنقیه بدون توصیهٔ پزشک بپرهیزید، زیرا ممکن است کودک به این روش ها عادت کند. پزشک چه کمکی می تواند بکند - پرسش از والدین در مورد دفعات کار کردن شکم کودک و نظم مدفوع؛- پرسش در مورد مدفوع همراه با درد و یا خون؛ - پرسش در موردترکیب غذایی کودک؛- معاینهٔ کودک؛- پرسش در مورد عوامل ناراحت کننده کودک که بزرگتر از چهار سال است و شورت خود را کثیف می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد