در چه مواردی از شیر خشک استفاده کنیم؟!


در چه مواردی از شیر خشک استفاده کنیم؟!

در چه مواردی از شیر خشک استفاده کنیم؟!

تغذیه کودک با شیر مادر و شیر خشک هر دو

شیر پستان بعضی از مادران تا آخر سال دوم تولد کافی است و چون مادر بعد از ۶ ماهگی، همراه شیر خود مواذ غذایی نیز به کودک می دهد و به تدریج غذا را زیادتر می کند، کودک تغذیه کافی خواهد داشت و رشد طبیعی خواهد کرد. شیر پستان بعضی از مادران به تدریج کم می شود و از طرف دیگر نیز کودک بزرگتر می شود و نیاز او به شیر، افزایش مییابد. در چنین مواردی مادر باید آنچه شیر دارد بر حسب نیاز کودک به او بدهد و بقیهٔ نیاز او را با شیر خشک تأمین نماید. در ۶ ماه اول تولد وزن او روی منحنی رشد اضافه شود. در ۶ ماه دوم نیز با خوردن شیر و غذای کمکی، وزن شیرخوار باید اضافه شود و روی منحنی رشد طبیعی قرار گیرد و کودک نیز سالم و شاداب باشد. اگر کودک دو پستان مادر را خالی کند ولی پس از یک ساعت بیدار شود و ناآرام باشد و وزن او هم اضافه نشود، نشان دهندهٔ این است که شیر مادر کافی نیست و باید شیر خشک به او داده شود. قبل از دادن شیر خشک به کودک، مادر و پزشک باید مطمئن شوند که:

روش شیر دادن به کودک صحیح است.

- تغذیه مادر خوب و کافی اگر مشکلات فوق وجود ندارد و شیر مادر کم و وزن کودک روی منحنی رشد سیر نزولی دارد مادر باید تاحدی که می تواند شیر خود را به کودک بدهد و کمبود شیر را با شیرخشک جبران نماید تار شد کودک سیر طبیعی داشته باشد. اگر مادر شاغل است یا به هر دلیلی زمان طولانی دور از کودک میباشد، باید شیر خود را بدو شد و در یخچال نگه داردبدهد. اگر شیر مادر کم است، مخصوصاً بعدازظهرها و شبها مادر باید ابتدا شیر پستانهای خود را به کودک بدهد، سپس شیر خود را بدو شد و به کودک بدهد و در آخر برای جبران کمبود شیر، شیر خشک را با فنجان یا قاشق به کودک بدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد