در چه مواردی  سرم مادری آلفا فتو پروتئین به مادران باردار پیشنهاد می شود…؟


در چه مواردی  سرم مادری آلفا فتو پروتئین به مادران باردار پیشنهاد می شود…؟

در چه مواردی  سرم مادری آلفا فتو پروتئین به مادران باردار پیشنهاد می شود...؟

 

 سرم مادری آلفا فتو پروتئین معمولا به وجود خطر برای مشکلات خاص اشاره می کند و ممکن است به موارد زیر هم اشاره کند:

- برآورد کمتر از حد سن جنین (چند ماه دارید).

- وجود دوقلو یا بیشتر ، خونریزی که ممکن است پیشتر در دوران بارداری اتفاق افتاده باشد نقایص لوله ی عصبی (اسپینا بیفیدا، آنانسفالی، و غیره.) (به «آگاهی نسبت به نقایص لوله ی عصبی» نگاه کنید که در داخل خطوط بسته آمده است.)

- نقایص دیواره ی شکمی (بیرون افتادگی محتویات شکم جنین به واسطه ی وجود نقصی در دیوارهی شکم.)

- بیماری ارهاش (به فصل ۱۵ رجوع کنید) یا شرایط دیگری که با ادم جنینی تجمع غیرطبیعی مایع در جنین مربوط باشد

- خطر مضاعف برای کم وزنی در هنگام تولد، مسمومیت بارداری، یا مشکلات دیگر  یک بیماری نادر کلیوی در جنین که به عنوان نفروز مادرزادی شناخته شده است

- مرگ جنینی

- سایر ناهنجاری های جنینی .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد