در کل ریشهٔ وسواس چیست؟


در کل ریشهٔ وسواس چیست؟

در کل ریشهٔ وسواس چیست؟

 در کل، ریشه وسواس، داشتن یک ذهن نفوذ پذیر خر مقابل افکار (ترسوو الگوهای وسواسی، کارکردن و نهایتاً توانایی منفی برای گول خوردن، وناتوانی در تفکیک فکر مزاحم مراحم و  داشتن اختلال شخصیت وسواسی است .

هسته اصلی اختلال وسواس چیست؟

 هسته اصلی اختلال وسواس از نظر شناختی ، فکر و از نظر هیجانی، اضطراب می باشد. فکر مادی نیست و عالی ترین فعالیت قشر مغز است. در حالی که احساس یا اضطراب نتیجهٔ عملکرد سیستم اعصاب خود مختار است. (یعنی اعصاب ستون فقرات).

 آیا بیماران وسواسی دچار مشکلات جنسی نیز هستند و اگر جواب به میباشد چه نوع اختلالات با بیماریهای جنسی دارند؟

افراد وسواسی هم مثل افراد عادی می توانند اختلالات و انحرافات جنسی داشته باشند. منهای شیوع اختلالات و انحرافات جنسی در عامه مردم، اختلالات جنسی در افراد مبتلا به وسواس بیشتر است. مثلاً افرادی که مبتلا به وسواس آلودگی هستند، احتمالاً دچار انزال زودرس هستند.اگر خانمی مبتلا به وسواس باشد، احتمالاً سرد مزاجی اش بیشتر است. به عبارت دیگر بسته به نوع و تیپ وسواس، مشکلات روانی -جنسی این افراد هم، تا حدودی متفاوت است. مثلاً افراد مبتلا به وسواسشستشو، ممکن است که طول رابطهٔ جنسی با همسرشان کم شود، به دلیل اینکه بخواهند از آلودگی ها جلو گیری کنند. بنابر این می توان گفت کمترین عارضه و تأثیر وسواس در رابطه جنسی
  • اول اجتناب است.
  • دوم، تقلیل میل جنسی
  •  سوم، اشکال در تکنیک ها و نوع رابطه
  • چهارم، انزال زودرس و سرد مزاجی
  • پنجم، تمایل به کوتاه سازی رابطه که در آینده منجر به کاهشتعداد رابطه و هم کاهش طول رابطه می گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد