previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

دستورات گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارم


دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارم

۹۲- سرکه (وینگر – استوم)

قبل از استعمال شامپو پنبه را به سرکه و آب آغشته نمائید و بر موها بمالید تا مانع شوره گذاشتن سرگردد و برای سیاه رنگ کردن موها سرکه را با حنا و برگ سدر ضماد کنید و اگر شانه را در سرکه سیب فرو ببرید و شانه کنید از خارش سر جلوگیری میکند

۹۳- سرو (شجره الحیاه – سورش)

ضماد میوه کوبیده سرو با حنا برای رنگ کردن مو مفید میباشد.

۹۴ – سعد (کورون – پسته زیرزمینی)

برای مبارزه با طاسی سعد سیاهدانه و میخک (از هر کدام ۲۵ گرم) را در ۳۰۰ گرم روغن

زیتون بجوشانید تا آب آنها تمام شود و سپس روغن را بمالید.

۹۵- سفیدان (اسفید اج) برای جلوگیری از رشد موهای زاید سفیداب را با اقلیمیا و بنج ضماد کنید.

۹۶ – سماق (عبرب- سماک) بستن سماق با وسمه و جنا و جوشانده سماق را برای سیاهرنگ کردن موها مفید و مؤثر است

۹۷ – سنبل ختایی

سرمه کردن آن برای جلوگیری از ریختن مژه مفید است.

۹۸ – سنبل الطیب (علف گربه – ناروس) برای رشد و دراز کردن موها مفید است.

۹۹ – سنجد (ایده – چوبدانه)

برای تقویت و رشد موها سنجد را در روغن زیتون بپزید و بر موها بندید.

۱۰۰ – سوسنبر(دباب – نعناصحرایی)

برای تقویت و رشد موها گل سوسنبر را در روغن قند جو بجوشانید و بر موها بمالید.

۱۰۱ – سیاهدانه (کمون هندی – شونیز)

سوخته سیاهدانه را با روغن حنا و موم مخلوط نموده، برای تقویت و رشد موها بکار ببر یابد.

۱۰۲- سیر (اسکرون – گل سرخ بد بو)

اگر در خاک منگنز دار کاشته شود برای سیاه کردن موها مفید است و اگر با روغن بان مالیده شود برای رفع موخوره مفید است.

۱۰۳ – شاهی (تره تیزک – سفا)

اگر صبح ها ناشتا یک استکان آب شاهی میل کنید موها تقویت میشوند.

– شب ہو(شمشم – منشور)

مالیدن گل شب بو موها برای تقویت و رشد آنها موثر است.

۱۰۴ – شبدر (ریسن – ذرق)

برای رفع ریزش موی مژه ریشه خشک شده شبدر و با آب و گلاب مخلوط نموده، بمالید.

۱۰۵ – شفتالو (خوخ – تفاج تازی)

برای مبارزه با طاسی خاکستر هستند شفتالو را با لادن در روغن زیتون روی آتش قرار دهید و سپس بعد از پختن یر سر ببندید.

۱۰۶- شلتوک برنج (شالی)

روزانه ۲/۵ گرم پوست شلتوک برنج را با لیمو عمانی دمکرده، میل کنید تا به سیاهرنگ شدن موها کمک نماید.

۱۰۷ – شلغم (شلیم – بوشاد)

برای مبارزه با موخوره و جلوگیری از سفید شدن موها خوردن شلغم مفید و موثر میباشد.

۱۰۸-شمشاد (شجره القبس – شار)

ضماد خاک اره شمشاد با حنا برای تقویت و رشد موها و همچنین رفع شوره سر مفید است. ۱۱۳- شیطرج (تره تیزک وحشی) برای رویانیدن مو مفید است.

۱۰۹- صابون مراغه

برای تقویت مو، رفع شوره سر و جلوگیری از ریزش مو مفید است.

۱۱۰ – صابون برگردان

برای تقویت و مبارزه با ریزش مو مفید است.

۱۱۱ – صابون هفت گیاه

برای مبارزه با شوره سر – چربی مو – ریزش مو مفید است و موها را تقویت میکند.

۱۱۲ – صابون کتیرا

برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو مفید است.

۱۱۳ – صبر زرد (الوا – صباره)

همراه شراب و مورد برای سیاهرنگ کردن موها مفید است و شستشو موها با صبر زرد و سرکه و برای رفع موخوره مفید است.

۱۱۴- صندل(چندان سانتالوم)

صندل سفید برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید است.

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت اول

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت دوم

دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت سوم

دستورات گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد