دستورات گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارم


دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت چهارم
۹۲- سرکه (وینگر - استوم)قبل از استعمال شامپو پنبه را به سرکه و آب آغشته نمائید و بر موها بمالید تا مانع شوره گذاشتن سرگردد و برای سیاه رنگ کردن موها سرکه را با حنا و برگ سدر ضماد کنید و اگر شانه را در سرکه سیب فرو ببرید و شانه کنید از خارش سر جلوگیری میکند۹۳- سرو (شجره الحیاه - سورش)ضماد میوه کوبیده سرو با حنا برای رنگ کردن مو مفید میباشد.۹۴ - سعد (کورون - پسته زیرزمینی)برای مبارزه با طاسی سعد سیاهدانه و میخک (از هر کدام ۲۵ گرم) را در ۳۰۰ گرم روغنزیتون بجوشانید تا آب آنها تمام شود و سپس روغن را بمالید.۹۵- سفیدان (اسفید اج) برای جلوگیری از رشد موهای زاید سفیداب را با اقلیمیا و بنج ضماد کنید.۹۶ - سماق (عبرب- سماک) بستن سماق با وسمه و جنا و جوشانده سماق را برای سیاهرنگ کردن موها مفید و مؤثر است۹۷ - سنبل ختاییسرمه کردن آن برای جلوگیری از ریختن مژه مفید است.۹۸ - سنبل الطیب (علف گربه - ناروس) برای رشد و دراز کردن موها مفید است.۹۹ - سنجد (ایده - چوبدانه)برای تقویت و رشد موها سنجد را در روغن زیتون بپزید و بر موها بندید.۱۰۰ - سوسنبر(دباب - نعناصحرایی)برای تقویت و رشد موها گل سوسنبر را در روغن قند جو بجوشانید و بر موها بمالید.۱۰۱ - سیاهدانه (کمون هندی - شونیز)سوخته سیاهدانه را با روغن حنا و موم مخلوط نموده، برای تقویت و رشد موها بکار ببر یابد.۱۰۲- سیر (اسکرون - گل سرخ بد بو)اگر در خاک منگنز دار کاشته شود برای سیاه کردن موها مفید است و اگر با روغن بان مالیده شود برای رفع موخوره مفید است.۱۰۳ - شاهی (تره تیزک - سفا)اگر صبح ها ناشتا یک استکان آب شاهی میل کنید موها تقویت میشوند.- شب ہو(شمشم - منشور)مالیدن گل شب بو موها برای تقویت و رشد آنها موثر است.۱۰۴ - شبدر (ریسن - ذرق)برای رفع ریزش موی مژه ریشه خشک شده شبدر و با آب و گلاب مخلوط نموده، بمالید.۱۰۵ - شفتالو (خوخ - تفاج تازی)برای مبارزه با طاسی خاکستر هستند شفتالو را با لادن در روغن زیتون روی آتش قرار دهید و سپس بعد از پختن یر سر ببندید.۱۰۶- شلتوک برنج (شالی) روزانه ۲/۵ گرم پوست شلتوک برنج را با لیمو عمانی دمکرده، میل کنید تا به سیاهرنگ شدن موها کمک نماید. ۱۰۷ - شلغم (شلیم - بوشاد) برای مبارزه با موخوره و جلوگیری از سفید شدن موها خوردن شلغم مفید و موثر میباشد. ۱۰۸-شمشاد (شجره القبس - شار) ضماد خاک اره شمشاد با حنا برای تقویت و رشد موها و همچنین رفع شوره سر مفید است. ۱۱۳- شیطرج (تره تیزک وحشی) برای رویانیدن مو مفید است. ۱۰۹- صابون مراغه برای تقویت مو، رفع شوره سر و جلوگیری از ریزش مو مفید است. ۱۱۰ - صابون برگردان برای تقویت و مبارزه با ریزش مو مفید است. ۱۱۱ - صابون هفت گیاه برای مبارزه با شوره سر - چربی مو - ریزش مو مفید است و موها را تقویت میکند. ۱۱۲ - صابون کتیرا برای تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو مفید است. ۱۱۳ - صبر زرد (الوا - صباره) همراه شراب و مورد برای سیاهرنگ کردن موها مفید است و شستشو موها با صبر زرد و سرکه و برای رفع موخوره مفید است. ۱۱۴- صندل(چندان سانتالوم)صندل سفید برای جلوگیری از سفید شدن موها مفید است.دستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت اولدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت دومدستورات  گیاه درمانی برای مو /قسمت سومدستورات گیاه درمانی برای مو /قسمت پنجم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد