دستورالعملهایی برای رسیدن به موفقیت


دستورالعملهایی برای رسیدن به موفقیت

 دستورالعملهایی برای رسیدن به موفقیت 

 

بهترین راهکار، یافتن طرح و برنامه ای است که با زندگی تان همخوانی داشته باشد. از دستورالعملهای زیر پیروی کنید تا به موفقیت دست یابید: به دنبال اهداف معقول باشید. انتظارات نامعقول فقط موجب شکست شما می شود.

روی مسائلی متمرکز شوید که بتوانید آنها را تغییر دهید، نه آن هایی که قادر به تغییر دادنشان نیستید. اگرچه ام اس یک بیماری مادام العمر مراقبت از خود انجام دهید و احساس خوبی داشته باشید. خود را درگیر «شکست»هایتان نکنید. اگر در مورد رژیم غذایی برنامه ی ورزشی جدیدتان دچار غفلت گذرایی شدهاید، به جای سرزنش خود، انرژی بگذارید تا فردا دوباره کارها به روال عادی خود برگردد.

گهگاه وقفهای لازم است تا انسان جان تازه بگیرد. با یک دوست تشریک مساعی کنید تا کارها ساده تر و لذت بخش تر شود. رفقا، همسایه های پایین خیابان و یا دوستان گروه پشتیبان، همگی نامزدهای خوبی هستند که در ورزش با شما همراه شوند. همچنین غذاخوردن به اتفاق یک دوست میتواند غذاهای کم کالری را خوشمزهتر کند.

* هر بار که کار مثبتی برای خودتان انجام می دهید -- چه خوردن یک غذای سالم باشد، چه انجام ورزشهای مفید، یا گرفتن ماموگرام، یا رادیوگرافی قفسه ی سینه  به خود تبریک بگویید. شناخت کارهایی که برای محافظت از خود انجام میدهید، گام مهمی در رسیدن به این احساسی است که علیرغم ابتلا به ام اس ، کنترل بیشتری بر بدن و سلامتی خود دارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد