دستور غذائی برای مشکی کردن موی سر


دستور غذائی برای مشکی کردن موی سر

دستور غذائی برای مشکی کردن موی سر

 پلوها و چلوهائیکه ما می پزیم و میخوریم معایب و مفاسد زیاد دارد. زیرا ما برنج را پوست کنده و بهترین و پرارزش ترین قسمت های آنرا دور می ریزیم. همانطوریکه پوست برنج مخزن ویتامینه ای (ب) میباشد در مغز برنج هم مادهای وجود دارد که ضد ویتامین (ب) میباشد. ویتامینهای (ب) بدن ما را رسوب می دهد و از این رو برنج را بصورت کته بشرح زیر تهیه نموده میل نمائیم از ریزش و سفید شدن موی جلوگیری به عمل میآید و پختن این کته باکته های معمولی چندان فرقی ندارد با این دستور بسیار ساده میتوانیم برنج را طبق سلیقه خودمان پوست کنده بخوریم و مثل چینیها موی سرمان سفید نشود و هرگز نریزد. طرز تهیه - برای هر نفر نیم سیر گرد پوست چلتوک را برمی داریم و انرا در اب ریخته با کمی ترشی مانند سرکه ده دقیقه میجوشانیم و آنرا صاف کرده آب آنرا روی برنج ریخته آنرا کته می نمائیم. این کته زود هضم میشود. شخص را چاق نمیکند. شکم را بزرگ نمی نماید و ایجاد نفخ نمیکند زود شخصی پیر نمی شود موی سرشان نمیریزد و سفید نمی شود. حال اگر موهای سر شما سفید است هم اکنون مشغول کار شوید و برنج را باین صورت تهیه کنید و روزهائیکه برنج ندارید با غذا سوپ پوست برنج را میل فرمائید در موقع خوردن غذا ماست را فراموش نفرمائید زیرا ماست کمک خوبی است. مشروط بر اینکه ماست تقلبی و ساختگی نباشد. ممکن است . خودتان در منزل بدین وسیله تهیه نمائید: شیر را حرارت دهید کمی ماست به آن بزنید و در جای خانگی بگذارید پس از دو ساعت ماست شما در می شود.اگر کله های شما طاس و بی مو شده است شما هم مأیوس نباشید پیاز مو هیچ وقت از بین نمیرود و این کلسترال است که جلو عروق شعریه سر را گرفته و نمیگذارد خون به پیاز موها برسد. سابقاً که بهداشت بصورت حالا نبود ریزش مو اصولا نبود. دلیل این امر است که که انگل های سر کثیف جریان آنرا متوجه پوست و پیاز مو نموده و مانع کلسترل میگردد) با کلسترل مبارزه نمائید پس از چندی موها شروع برشد مینماید. (طرز مبارزه با کلسترل خون در فصل چهاردهم مرض قند شرح داده شده)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد