دستگاه های استریل کننده وسایل دندانپزشکی


 دستگاه های استریل کننده وسایل دندانپزشکی

 دستگاه های استریل کننده وسایل دندانپزشکی

 

امروزه بسیاری از وسایل مورد استفاده در دندانپزشکی حتی آینه دندانپزشکی به صورت یکبار مصرف تهیه شده و دندانپزشک می تواند در موارد لزوم از این وسایل استفاده نماید.

بیماران مراجعه کننده هم میتوانند برای اطمینان بیشتر برخی وسایل یکبار مصرف را خودشان تهیه و با خود به مطب بیاورند. هم اکنون ست کامل وسایل استریل توسط برخی از کارخانجات داخلی تهیه شده و در برخی فروشگاههای دندانپزشکی وجود دارد. دندانپزشک می تواند به تعداد بیماران که در روز مورد درمان قرار میدهد ست کامل وسایل استریل و آماده، داشته باشد و برای هر بیمار بطور جداگانه استفاده نماید. بدیهی است که این ستها روزانه توسط دستیار دندانپزشک شسته و استریل می گردد

 دستگاههای استریل کننده وسایل دندانپزشکی می تواند با حرارت خشک باشد که به آن "فور" گفته می شود یا دستگاه حرارت مرطوب و تحت فشار یعنی اتوکلاو باشد. بیمار باید خاطر جمع شود که در معرض آلودگی نمی باشد و این کار به عهده دندانپزشک می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد