دستگاه گوارش لوله مجوفی که از حفره دهان تا مقعد ادامه دارد


دستگاه گوارش لوله مجوفی  که از حفره دهان تا مقعد ادامه دارد

دستگاه گوارش لوله مجوفی  که از حفره دهان تا مقعد ادامه دارد 

 دستگاه گوارش لوله مجوفی است که از حفره دهان تا مقعد ادامه داشته با کمی تغییر از داخلیبه خارج، دارای چهار طبقه (layer) می باشد. مخاط (MucOSC) خود شامل قسمت های زیر است: ۱- اپی تلیوم متکی بر غشاء پایه که در قسمت های مختلف نوعش متفاوت است.  ۲- بافت همبند سست یا رتیکولر پشتیبان اپیتلیوم به نام کوریون یا آستر مخاط (lamina propria). در این بافت همبند آستر مخاط علاوه بر رگ های خونی و عصبی و لنفاتیک ها، ممکن است غدد، فولیکول های لنفاوی مجرد و مجتمع و چند رشته عضله صاف وجود داشته باشد. ۳- در بعضی از قسمتها، یک لایه یا دو لایه نازک عضله مخاطی )muscularis mucosa) حد خارجی مخاط را تشکیل میدهد.(SubmucOSC)) زیر مخاطبافت همبندی است گاهی غربال و زمانی نسبتاً متراکم دارای شبکه ای از رگ های خونی به نام شبکه هلر (Heler's plexus) و شبکه عصبی به نام مایسنر، در بعضی از نقاط لوله گوارشی (ایلئوم و آپاندیس) در بافت زیرمخاط فولیکول های لنفاوی دیده میشود و در مری و دوازدهه غدد موکوسی وجود دارد.طبقه عضلانی از جنس عضله صاف و معمولاً شامل دو لایه است. در طبقه داخلی جهت رشته ها حلقوی است و در طبقه خارجی جهت رشته ها طولی است. در بین این دو طبقه عضلانی، شبکه عصبی اورباخ (Auerbach) وجود دارد. در معده یک طبقه عضله مایل به داخل این دو لایه افزوده میشود. در ابتدای مری و در انتهای رکتوم عضله مخطط نیز شرکت می نماید. ادونتیشیا و سروز در خارج پرده عضلانی مری، بافت همبندی به نام ادونتی شیا (به فرانسه: آدوانتیس) وجود دارد که باعث اتصال مری به اعضاء مجاور است. اما در حفره شکمی، طبقه چهارم لوله گوارشی سروز نام دارد که از یک لایه سلول مزوتلیال متکی بر غشاء پایه به انضمام بافت همبند به نام زیر سروز تشکیل یافته است.دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران تکامل نیافته مانند کیسه‌تنان از جمله هیدر، شقایق دریایی و عروس دریایی به صورت کیسهٔ گوارشی به نام حفره گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در جانوران براساس نوع غذایی که می‌خورند به شکل‌های مختلفی وجود دارد.اما به طور کلی دستگاه گوارش آن‌ها از چهار بخش بلع، گوارش مکانیکی و شیمیایی، جذب و دفع تشکیل شده‌است. بعضی از جانوران که به صورت انگل زندگی می‌کنند مانند کرم کدو اصلاً دستگاه گوارش ندارند و به طور مستقیم و با عمل انتشار مواد غذایی تجزیه شده را از طریق پوست وارد بدن خود کرده و مورد استفادهٔ سلولهایخود قرار می‌دهند (مثل کرم کدو)دستگاه گوارش انسان که از دهان تا مقعد امتداد دارد، از لولهٔ گوارشی و غده‌های گوارشی تشکیل شده‌است و حدود هفت متر طول دارد. غدد گوارشی شامل غده‌های بزاقی، غده‌های دیوارهٔ معده و روده، پانکرآس و کبد است. لولهٔ گوارشی نیز شامل دهان، حلق، سرخ‌نای (مِری)، معده، رودهٔ باریک، رودهٔ بزرگ و راست‌روده می‌شود.هر چیزی که وارد معده می‌شود با آنزیم‌های درون معده مخلوط می‌گردد تا با اجزا ساده‌تری تجزیه شود. سپس این مخلوط از معده خارج شده و به روده‌ها می‌رود تا از آنجا، مواد غذایی تجزیه شده جذب جریان خون شوند. مواد غذایی تجزیه شده از طریق جریان خون به سرتاسر بدن می‌روند و در اختیار یاخته‌های بدن قرار می‌گیرند تا در آنها مصرف شده و یا ذخیره شوند. اجزای غذایی که جذب نمی‌شوند از بدن دفع می‌گردند (از طریق مدفوع).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد