برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید …..!! /قسمت دوم


 برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید …..!! /قسمت دوم
در حدیث دیگر منقول است که شخصی نزد حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نشسته بود خبر باو رسید که دختر برای او متولد شده است رنگش متغبر شد حضرت فرمود که زمین او رابرمیدارد و آسمان براو سایه می افکند و خدا روزیش می دهد و گلی ست او را می بوئی پس روبه اصحاب خود کردند و فرمودند که هر که یک دختر دارد بارش گرانست و هر که دو دختر دارد بخدا سوگند که بفریاد او برسید وکسی که سه دختر داشته باشد جهاد و سایر آزارها را از او بردارید و کسیکه چهار دختر داشته باشد ای بندگان خدا او را یاری کنید ای بندگان خداباو قرض بدهید ای بندگان خدا باو رحم کنید.در حدیث صحیح دیگر ازآنحضرت منقول است که هر که سه دختر یا سه خواهر را نفقه دهد او را بهشت واجب میشود بعد از آن فرمود که هر که دو تا یا یکی را هم نفقه دهد بهشت او را واجب شود.از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که هرگاه کسی را فرزند دیر بهمرسد این دعا را بخواند:اَلّلهُمَّ لا تَذْرْنی فَرِدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ وَحیدا وَحْشا فَیَقْصُ رُ شکْری عَنْ تَفَکرُّی بَلْ هَبْ لی عاقِبَۀَ صِ دْقٍ ذُکُورا وَ اَ نَاثا آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَهٍ وَاَسْکُنُ اِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَهِ وَاَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمامِ النِّعْمَۀِ یا وَهّابُ یا عَظیمُ یا مُعْظِمْ ثُمَّ اَعْطِنی فی کُلِّ عافیَۀٍ شُکْرا حَتّی تُبْلِغُنی مِنْها رِضْوانَکَ فی صِدْقِ الْحَدیثِ وَاَداءِ اْلَا مانَۀِ وَ وَفاءٍ بِالْعَهْدِ.در حدیث حسن دیگر فرمود که برای طلب فرزند در سجده این دوآیه را بخواند رَبِّ هَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ ذُرّیَۀً طَیِّبَۀً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ رَبِّ لاتَذَرْنی فَرْدا وَاَنْتَ خَیْر الْواِرِثینَ.و در روایت دیگر فرمود که هر که خواهد زنش حامله شود بعداز نماز جمعه دو رکعت نماز بکند و رکوع و سجود را طول بدهد پس بگوید:اَلّلهُمَّ اِنّی اَسْاءَلُکَ بِماسَاءَلَکَ بِهِ زَکَرِیّا رَبِّ لا تَذَرْنی فَرْدا وَاَنْتَ خَیْرُ الْوارِثینَ اَلّلهُمَّ هَبْ لی مِنْ لَدُنْکَ ذُرّیَۀً طَیِّبَۀً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعاءِ اَلّلهُمَّ بِاِسْمِکَ اِسْتَحْلَلْتُها وَفی اَمَانَتِکَ اَخَذْتُها فِاِنْ قَ َ ض یْتَ فی رَحِمَها وَلَدافَاجْعَلْهُ غُلاما مُبارَکا زَکِیا وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فیهِ شَرَکا وَلانَصیبا.در روایت دیگر منقول است که ابرش کلبی بحضرت امام محمد باقر علیه السلام عرض کرد که مرا فرزند نمیشود فرمود که در هر روز یا هر شب صد مرتبه استغفار کن و بهتر آنستکه اَسْتَغْفُرِاللّهَ رَبّی وَاَتُوبُ اِلَیهِ بگوید. در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که هر صبح و شام هفتاد نوبت سُبْحا نَ اللّه پس ده نوبت اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّی وَاَتوُبُ اِلَیهِ پس نُه نوبت سُبْحانَ اللّهِ پس یک نوبت اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّی وَاَتوُبُ اِلَیهِ بگوید راوی میگوید که جمع کثیر باین عمل مداومت کردند و فرزندان بسیار بهم رسانیدند و در هر یک از این ها بگفتن اَسْتَغْفِرُاللّهَ تنها اکتفا میتوان کرد.در روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که از برای فرزند در هر سحر صد مرتبه استغفار بکن و اگر شبی فراموش کنی در وقت دیگر قضا کن وشخص دیگر بآنحضرت شکایت کرد که مرا فرزند نمیشود فرمود که چون اراده جماع کنی بگو اَلّلهُمَّ اِنْ رَزَقْتَنی ذَکَرا سَمَیْتُهُ مُحَمّدا. برای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید .....!!/ قسمت اولبرای  طلب فرزند  این دعاها را بخوانید .....!!/ قسمت سوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد