دعا درمانی چیست ؟؟


دعا درمانی چیست ؟؟

دعا درمانی چیست ؟؟

 یک ضربان قلب متوسط می توانند ۶۶ مرتبه باشد و حروف ابجدی الله هم ۶۶ است روایت  هم میفرماید: و عن الصادق (علیه السلام): القلب حرم الله . پس بنابراین خانه خدا باید با اندازه ضربان قلب باشد که اندازه اش ۶۶ تاست: فلا تسکن حرم الله غیر الله. من از ذکر (لا حول و لا قوهٔ الا بالله العلی العظیم) در ترس و نگرانی ها استفاده می کنم و تگر اگر مقدار دقیقش را بگوییم عدد ابجدی اسم بیمار + عدد ابجدی اسم مادرش را حسابمی کنیم و به اندازه جواب آن میگوید.در بیماریها صرع جن زده هم داریم و چون تشخیص صرع سرد یا گرم با صرع جن زده سخت است لذا هم درمان بیماری را میدهیم و هم ذکر دفع جن از بدن را:۷ بار سوره حمد + ۷ بار سوره ناس و فلق را در گوش راست بیمار بخوانند. بچه ای که خیلی گریه می کند در گوش راست او اذان با حمد بخوانید. نافع استپژوهش ها نشان داده اند؛ دعا و نيايش و نيروي شفابخش حاصل از آن موجب جلوگيري از رشد سلول هاي سرطاني، حفاظت از گلبول هاي قرمز خون، تغيير حالت شيميايي خون و افزايش اکسيژن رساني توسط خون به اندام ها و نيز بهبود سريع تر زخم ها و جراحات پوستي مي گردد.مطالعاتي که در زمينه  دعا درماني از راه دور بر روي افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي، پُرفشاري خون، بيماري هاي ايدز و سرطان انجام گرفته نيز نشان دهنده ي تاثير مثبت دعا در سلامتي اين افراد است.مطالعات همچنين حاکي از تاثير دعا از راه دور بر رشد ميکروارگانيسم ها مي باشد.بنابراين دعا داراي قابليت مقابله با بيماري هاي مسري نيز هست. استنباط عميق تري که مي توان از اين مطالعه نمود آن است که با دعا کردن حتي مي توانيم ميزان جهش هاي ژنتيکي در باکتري ها را تغيير دهيم.در صورتي که دعا قادر به ايجاد تغييرات ژنتيکي در باکتري ها باشد، به طور مسلم در مورد انسان نيز اين امکان وجود دارد و در اين صورت ما به ژنومي که با آن متولد مي شويم، محدود نخواهيم بود. برخي از دانشمندان نيز مواردي را ارائه داده اند که نشان مي دهد عواطف و هيجانات انسان بر الگوي DNA (ماده ژنتيکي) وي تاثير گذار است.جک استاکي   که يکي از پژوهشگران در زمينه دعا درماني است، تاثير دعا بر ميدان هاي الکترومغناطيسي بدن را بررسي نمود. او در اين مطالعه، ميزان فعاليت الکتريکي در مغز و سطح بدن افراد را در آزمايشگاه خود واقع در ايالت کلرادو اندازه گيري مي کرد. حدود 1000 مايل آن طرف تر در کاليفرنيا، گروه هاي معنوي براي تعدادي از اين افراد دعا مي کردند. نتيجه  اين مطالعه نشان داد که بين ميزان فعاليت الکتريکي در بدن افرادي که براي شان دعا شده بود با افرادي که براي شان دعا نشده بود، اختلاف معني داري وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد