دفع اقسام کرم


دفع اقسام کرم

دفع اقسام کرم

 علائم داشتن کرم آب آمدن از دهان در بین خواب و خشکی لبها در روز و بدخلقی و ملالت دائمی، چه بسا در خواب دندان ها را بهم بفشارد و در خواب صدا کردن و از خواب جستن و لرزیدن و هذیان گفتن و غثیان و نفرت از غذا و پیچیدن نافت. و کرم دراز موجب خفقان و غش و پیچیدن دست و پا و سرفه خشک و چشم گاهی سرخ و گاهی تر و شور و شکم آماس کند و لاغری و زردی در چهره نمایان شود.." عوارضی که بواسطه تولید اسکارید در بدن بروی می کند عبارت است: از احساس درد و سنگینی در ناحیه معده. قی و اسهال و نفخ شکم، سرگیجه. "بعضی از گونه های معمولی که به منظور طعمه استفاده می شوند: الف) Night Crawls (خزنده های شب): این کرم خاکی بومی ایالات شمالی آمریکا است و امکان برداشتن آن از زمینها و علفزارها در شب به منظور استفاده های تجارتی وجود دارد، زیرا آنها تولیدمثل آرام دارند و نیاز به تولیدمثل مخصوص و رویه های کنترلی دارند.ب) field worms (کرمهای مزرعه) یا (کرمهای باغ): بهترین نوع طعمه برای ماهی هستند ولی آنها تولیدمثل فراوان ندارند و در نتیجه برای امور تجارتی توصیه نمی شوند. ج) manure worms (کرمهای بندبند، لولندگان یا جنبندگان قرمز، کرم های قلاب):چون وقتی به آنها دست زده می شوند پیچ و تاب می خورند، به این نام مشهورند. این نوع کرمها، مخصوصاً مناسب تولیدات تجارتی هستند و آنها یکی از دو نوع کرم معمولی هستند که بوسیله کشاورزان موفق پرورش داده می شوند. د) Red worms (کرمهای قرمز): این نوع کرم، اساساً یکی دیگر از انواع کرم ورمی کمپوست می باشد که تفاوت اساسی در اندازه و رنگ نسبت به پسرعموهای درازتر و تیره ترش (از سایر گونه‌ها) دارد. آنها همچنین بسیار مناسب برای تولیدات تجارتی هستند و با کرمهای ورمی کمپوستتوأماً ۸۰ تا ۹۰ درصد از تولیدات تجارتی، کرم ها را شامل می شوند.کرمهای ورمی کمپوستو کرمهای قرمز برای زندگی در محیط های مختلف، سازگار هستند. آنها بخوبی، انواع مواد آلی را تجزیه می کنند. این کرمها، ممکنست در کپه های ورمی کمپوستیا در خاکهایی که حاوی مواد آلی زیادی هستند، پیدا شوند ولی پرورش دهندگان تازه کار، کرمهای اولیه شان را از پرورش دهندگان یا توزیع کننده های مشهور تهیه می کنند و خریداری می نماید. پرورش دهندگان کرم باید به مقدار ۰۰۰/۱ کرم برای نخستین بار خریداری کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد