دلایلی که باعث بروز خواب گردی در کودکان می شود؟


دلایلی که باعث بروز خواب گردی در کودکان می شود؟

دلایلی که باعث بروز خواب گردی در کودکان می شود؟

خواب گردی

وقتی کودک در هنگام خواب از جا بلند شود و راه برود - بدون این که بیدار شود - می توان گفت دچار خوابگردی شده است. کودک خوابگرد معمولاً در حالی که خواب است، با چشمان باز و در حالی که دستانش را به طور مستقیم به جلو گرفته است راه می رود، اگر چه چشمان کودک باز است ولی اگر جلوی او بایستید شمارانمی بیند و اگر به او حرفی بزنید، آن را نمی شنود. در صورتی که کودک در مورد موضوعی بیش از حد نگران باشد ممکن است کابوس (خواب وحشتناک) موجب بروز خواب گردی او شده باشد، در این حالت ممکن است کودک در اثر کابوس های مکرر شبانه و احتمالاً بی تفاوتی شما نسبت به حالات روحی او،برای یافتن شما و جستجوی امنیت دچار خواب گردی شود.

عوارض خوابگردی 

خواب گردی معمولاً خطری ایجاد نمی کند، مگر این که در هنگام خواب گردی کودک دچار آسیب بدنی شود. به طور مثال ممکن است از پله ها سقوط کند و یا به شدت با در یاپنجره  شیشه ای روبرویش برخورد کند.

درمان خواب گردی

اگر فرزندتان دچار خواب گردی شد، سعی نکنید او را از خواب بیدار کنید، به جایبیدار کردن، او را با ملایمت و به آرامی به طرف رختخوابش هدایت کنید.

خواب گردی نیازی به مراجعه به پزشک ندارد، مگر این که کودک به طور مکرر دچاراین مشکل شود و یا موجب نگرانی شما شده باشد. در این صورت برای اطمینان ومشورت به پزشک مراجعه کنید.

 پزشک در مورد حالات کودک در هنگام خواب گردی و دفعات آن از شما سوال می کند و از شما میپرسد که آیا دچار کابوس (خواب وحشتناک) شده است یا خیر. در صورتی که فرزندتان به تکرار دچار خواب گردی شده باشد، پزشک توصیه می کند شما و فرزندتان برای یافتن علت این مشکل به روانپزشک مراجعه کنید.

- کودک را در برابر خطرات در هنگام خواب گردی محافظت نمایید. به طور مثال شب ها درها را قفل کنید و نگذارید هیچ پنجره ای باز بماند. - سعی کنید همواره به کودک آرامش و اطمینان دهید تا احساس امنیت کند. درصورت شناسایی علت خواب گردی (با مشورت روانپزشک) آن را برطرف نمایید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد