دلایل ابتلاء به مسمومیت غذایی چیست؟


دلایل ابتلاء به مسمومیت غذایی چیست؟

دلایل ابتلاء  به مسمومیت غذای چیست؟؟

دلایل مختلفی در ابتلاء روزافزون افراد به مسمومیت غذایی دخالت دارد. که از نظر دکتر وودبران صرف غذاهای آماده در خارج از منزل عامل افزایش تعداد افراد مبتلا است. هم چنین معتقد است معمولاً تعداد افراد گرفتار بسیار بیشتر از موارد گزارش شده است.دکتر وودبران عقیده دارد که خانم خانه (مادر) عموماً با رعایت نکات بهداشتیدر آشپزی مانع از بیماری افراد خانواده می شود ولی به علت عدم آموزش کافی اصول اولیه بهداشتی به خصوص در افراد کمتر از ۳۵ سال، این گروه در بروز آلودگی غذایی نقش بیشتری دارند. از طرفی تنوع طلبی مردان در زمینه صرف غذا از زنان در این زمینه گردیده است.images-37با گذشته از زنجیره غذایی، روش تولید و توزیع مواد غذایی از طریق مراکز تهیهٔ غذای آماده محلی یا سوپرمارکت ها بسیار گسترده و پیچیده شده است. تولید گسترده و انبوه غذا در یک مکان، باعث افزایش حجم کار در کشتارگاهها و مراکز بسته بندی می شود که نتیجه آن بی دقتی در کار است و در مجموع زمینه مناسبجهت فعالیت باکتریها در آلوده سازی محصولات غذایی می شود. از یکی از راه حل ها نظارت بیشتر دولت در امر تولید و توزیع مواد غذایی است. اما نظارت بر عدم آلودگی گوشت یاهرنوع ماده غذایی وآب، کاری دشوار است که از طریق مشاهده، استنشاق و لمس کردن امکان پذیر نیست در مورد فرآوردههای دریایی هم تشخیص و نظارت بسیار پیچیده است.در  سال ۱۹۹۳ در امریکا مصرف سرانهٔ ماهی و ماهی صدف دار به طور متوسط ۳/۲ پوند بیش از ۱۹۷۰ بوده است. ولی بخش عمدهٔ ماهی مصرفی در آمریکا به وسیله ماهیگیران آموزش ندیده (غیرحرفهای) صید می شود که به ندرت به طور اصولی وحرفه ای بر کارشان نظارت می شود. به طور متوسط اداره بهداشست و درمان آمریکا یک سال در میان بر ماشینآلات و ابزار صید و تولید ماهی نظارت می کند. آمار نشان می دهد که ۲۰ درصد مراکز تولید فرآوردههای دریایی، به طور داوطلبانه از خدمات ماهیگیری دریایی ملی در نظارت و سرپرستی بر شیوه زندگی افراد، نقش مهمی در آسیب پذیری آنان نسبت به مسمومیت غذایی دارد.در گذشته گوشت کباب یا ساندویج خوب سرخ یا پخته می شد در حالی که امروزه افراد ترجیح میدهند که گوشت خوب سرخ نشود زیرا طعم بهتری دارد و به عبارتی ذائقه ها تغییر کرده است. او را با او را با عامل دیگر زندگی ماشینی و سرعت در انجام امور است. افراد به سادگی از غذاهای آماده (طبخ شده) چون گوشت چرخ کرده گاو (کباب کوبیده)، سوسیس و کباب ترکی استفاده می کنند. ۵۰ درصد گوشت گاو مصرفی در آمریکا به صورت چرخ کرده مصرف میشود که در مرحله چرخ (آسیاب شدن) میکروبی که در سطح گوشت قرار دارد کاملاً با گوشت مخلوط می شود.او با دکتریورک معتقد است که میزان مسمومیت غذایی با توجه به بی تفاوتی افراد به بهداشت و سلامت مواد غذایی و کارهای عجیبی که در این زمینه انجام می دهندباید بیش از حد فعلی باشد. به نظر وی مشکل تنها آلودگی مواد غذایی در حین تولید نیست، در بیشتر موارد مشکل مربوط به بیدقتی و عدم آشنایی افراد با اصول کارشان در مرحله آماده کردن مواد غذایی است زیرا اکثر افراد در این مرحله از نظر بهداشتی دقت لازم را بکار نمی برند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد