دلایل از بین رفتن حس بویایی


دلایل از بین رفتن حس بویایی

دلایل از بین رفتن  حس بویایی

 خشم یکی از دلایل از بین رفتن احساس بویایی یا به حداقل رسیدن آن می باشد. گاه این حالت در اثر استفاده از برخی داروها که سبب بی حس شدن یا از بین رفتن سلول های بویایی می شوند، به وجود می آید. گاه نیز در اثر تجمع مواد و اخلاط مختلف در دستگاه گوارش احساس بویایی ضعیف را به کلی نابود می شود که از عوارض آن کم شدن حواس، سنگینی سر، و غلیظ شدن ادرار است که مصرف هندوانه، طالبی، گلابی و زردالو برای رفع آن مفید میباشد.حس بویایی از طریق عصب اول جمجمه ای منتقل می شود. گیرنده های عصبی در انتهای بینی نزدیک کف مغز قرار دارند. زمانی که هوای بوداری وارد بینی می شود به گیرنده های انتهایی بینی برخورد کرده و موجب تحریک آن ها می شود که این تحریک به قسمت های مختلف مغز رفته تفسیر می شود و بو تشخیص داده می شود.به گفته دکتر مریم اعتمادی هر عاملی مانند سرماخوردگی یا وجود تومور در بینی که موجب شود بو به گیرنده عصبی نرسد و از بین رفتن بویایی را سبب می شود و به همین علت است که هنگام سرما خوردگی بو و طعم غذا را احساس نمی کنیم. وی تصریع کرد متاسفانه در برخی سرما خوردگی ها ویروس گیرنده بو را از بین می برد که در این مورد حس بویایی دیگر قابل باز گشت نیست و این حالت بیشتر در زنان شایع است.این متخصص گوش و حلق و بینی اظهار کرد در برخی از موارد بر اثر ضربه یا تصادفات احتمال قطع عصب بویایی وجود دارد که در این حالت هم بازگشت حس بویایی امکان پذیر نیست خانم دکتر اعتمادی با بیان اینکه اطلاعات بویایی در قسمت پشت سر درک می شود اظهار کرد در مواردی که ضربه ای به پشت سر وارد می شود با از بین رفتن مرکز درک حس بویایی امکان دارد فرد قادر به تشخیص بو نباشد و در این حالت در حالی که کل مسیر بویایی سالم است اما به دلیل از بین رفتن مرکز پردازش اطلاعات بو در مغز فرد او بو ها را تشخیص نمی دهد.در مواردی که عصب دچار مشکل شده باشد امکان باز گشت حس بویایی وجود ندارد. اما در سایر موارد از جمله سرما خوردگی های معمولی با استفاده از درمان دارویی و با گذشت دو تا سه روز حس بویایی مجددا باز می گردد زیرا در این موارد عصب سالم است و تنها مسیر بویایی دچار مشکل شده است.در مواردی که پلیپ و گرفتگی بینی باعث از بین رفتن حس بویایی شده باشد نیز با استفاده از درمان دارویی یا جراحی می توان حس بویایی را به افراد باز گرداند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد