دلایل ایجاد التهاب در بدن


دلایل ایجاد  التهاب در بدن

دلایل ایجاد  التهاب در بدن

 یکی از راه های بسیار پیچیدهٔ دفاعی بدن و بافت های زنده آن، در مقابل صدمات ناشی از میکروبها، مواد شیمیائی و آسیب های فیزیکی می باشد. این پدیده اساساً جهت محدود کردن و کنترل آسیب وارده به بافت های بدن می باشد. در طی این فرآیند، عروق خونی اطراف آن محل آسیب دیده، منبسط شده و با افزایش نفوذ پذیری دیواره رگها، سلول های سفید خون که نقش دفاعی را دارند از جدار رگ عبور کرده و در محل ضایعه،میکروبها یا مواد مضر و بافت های مرده را احاطه کرده و آنها را از بین میبرند. از علائم موضعی و عمومی التهاب می توان به تورم، گرمی، قرمزی و درد در محل التهاب و نیز کاهش قدرت فعالیت عضو درگیر، تب و افزایش سلول های سفید خون اشاره کرد. لذا پدیدهٔ التهاب واکنش مفید و ضروری بدن به صدمات خارجی می باشد.التهاب نوعی پاسخ موضعی بدن است که به دنبال خراش، بریدگی، سوختگی و یا هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز می‌کند و باعث تورم، قرمزی، گرمی، و خارش محل آسیب دیده می‌شود.التهاب یک پاسخ فیزیولوژیک به محرک‌های گوناگون مانند عفونت و زخم‌های بافتی است که به سرعت ایجاد شده و پایان می‌یابد.برانگیزاننده‌های التهاب می‌توانند میکروبیولوژیکی (باکتری، ویروس، قارچ) باشند یا شیمیایی (مواد حساسیت‌زا و غیره) یا جسمانی (گرما، پرتوهای یون‌ساز، پرتوهای فرابنفش و غیره). التهاب‌ها هم‌چنین ممکن است در پی واکنش‌های خودایمن بدن از حمله در رماتیسم پدید بیایند. بدن می‌کوشد از طریق التهاب عوامل آسیب‌زننده را برطرف کند و آسیب را ترمیم نماید.داروهای ضد التهاب در فعالیت آنزیم‌هایی که موجب التهاب و تورم می‌شوند تاثیر می‌گذارد. عارضه التهاب به عوامل مختلف از جمله بیماری قلبی و سرطان ارتباط داده شده‌است.یکی از اولین نتایج التهاب، مجزا کردن ناحیه آسیب دیده از باقی‌مانده بافت‌هاست. فضاهای بافتی و لنفاتیک در ناحیه ملتهب توسط لخته‌های فیبرینوژن مسدود می‌شوند و از این راه مایع به سختی در این فضا جریان می‌یابد. این مجزا کردن با دیوارکشی ناحیه آسیب دیده، انتشار باکتری‌ها یا محصولات سمی را به تأخیر می‌اندازد.شدت روند التهابی معمولاً متناسب با میزان آسیب بافتی است. برای نمونه باکتری‌های استافیلوکوک که بافت‌ها را مورد تهاجم قرار می‌دهند، سم‌های سلولی به‌شدت کشنده‌ای آزاد می‌کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد