دلایل مقاومت در برابر بیماری ام اس


دلایل مقاومت در برابر بیماری ام اس

دلایل مقاومت در برابر بیماری ام اس

 

برشمردنی دلایلی که شما را سرپا نگاه دارد.

جدا از این واقعیت که کار کردن، برایتان پول به همراه دارد - شما می توانید دلایل فراوان دیگری بیابید که چرا باقی ماندن در نیروی کار ممکن است بهترین هدف باشد. به عنوان مثال، به موضوعات زیر توجه کنید:

* افزودن بر امنیت مالی چیز خوبی است. هرچه مدت طولانی تری در نیروی کار باقی بمانید، میتوانید پس انداز بیشتری جمع کنید و زمانی که به خاطر از کارافتادگی، ناخواسته بازنشسته شوید، پول بیشتری در اختیار خواهید داشت. در کل، ظاهرا امنیت مالی در کاهش استرس شما مؤثرتر با است تا بیکاری امتیازات جنبی اشتغال، ارزشمند است. امتیازات حاصل از بودنتان در سر کار - مثل بیمه ی درمانی احتمالاً جزو باارزشی ترین داراییهای شماست. بنابراین شاید بخواهید قبل از چشمپوشی از آنها واقعا بیشتر در موردشان فکر کنید

شغل یک بخش کلیدی از شخصیت شماست. بیشتر افراد خود راحداقل تا حدودی - با نوع شغلی که دارند، توصیف می کنند. زمانی که از نیروی کار خارج شده و دست از کار بکشید، ممکن است بخش اعظمی از ماهیت وجودی خود را از دست بدهید -- لازم به ذکر نیست که بدینسان، منبع مهمی از اعتماد به نفس و مناعت طبع از بین میرود، بدون اینکه حتی متوجه آن شوید احساس کارایی و سودمندی مهم است. بیشتر مردم دوست دارند احساس کنند با خانواده، جامعه و در کل ملت، در تعامل هستند.

در حقیقت، یکی از بزرگترین موضوعاتی که شدیداً برای افراد ناتوان - در اثر ام اسی یا هر چیز دیگر - اهمیت دارد، این است که چگونه میتوانند این احساسی را که هنوز مهم هستند، حفظ کنند. خروج زودهنگام از نیروی کار به دلیل ام اسی، میتواند این احساس کارایی و سودمندی را خیلی زود تحت الشعاع قرار دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد