دلایل نسبتا شایعی که نوزادرا زیر نظر می گیرند…


دلایل نسبتا شایعی که نوزادرا زیر نظر می گیرند…

دلایل نسبتا شایعی که نوزادرا زیر نظر می گیرند...

 

اگر متخصص اطفال فکر می کند لازم است نوزاد شما در بخش مراقبتهای ویژهی نوزادان نگهداری شود، به این معنا نیست که مشکلی وجود دارد. اغلب، دکترها نوزادان را برای مدت کوتاهی در اتاق مراقبت های خاص نوزادان می گذارند تا فقط به دلایل متعددی او را زیر نظر داشته باشند. در اینجا برخی از شایع ترین علل ذکر شده است (این فهرست تنها جزئی از کل است).

نوزاد نارس به دنیا آمده باشد.

وزن نوزاد در حد کافی نیست تا توسط ب یمارستان مخصوص شما وزن هنگام تولد ثبت شود. ممکن است نوزاد به آنتی بیوتیک نیاز داشته باشد؛ برای مثال، به دلیل آنکه مادر در طول درد دچار تب بوده، یا به دلیل آنکه به مدت طولانی قبل از زایمان کیسه ی آب او پاره شده است.

ممکن است متخصص اطفال به دلیل کند بودن تنفس نوزاد نگران شده باشد. این دلیل یکی از دلایل نسبتا شایعی است که نوزاد را برای مدت کوتاهی زیر نظر می گیرند. نوزاد دچار تب یا تشنج باشد.

نوزاد کم خونی داشته باشد.

 نوزاد با ناهنجاری های مادرزادی به دنیا آمده باشد.

نوزاد به جراحی نیاز داشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد