previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

دندانپزشکی ترمیمی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی


دندانپزشکی ترمیمی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی

دندانپزشکی ترمیمی یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی

 

 این رشته یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی است و عبارت است از کلیه روشهایی که مربوط به بازسازی نسوج از دست رفته دندان است؛ مردم آن را به عنوان پرکردن دندانها می شناسند و بخش کوچکی از دندانپزشکی ترمیمی است.

سه ماهه لیا بازسازی قسمتهای از دست رفته دندانها قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد؛ حتی مردم روم باستان و مصر قدیم نیز با این رشته آشنا بوده و با استفاده از آلیاژها و صمغهای مختلف، دندانها را ترمیم می کرده اند.

مواد و روشهای بازسازی دندانها طی نیم قرن اخیر دچار تحولات وسیعی گردیده و امروزه با استفاده از این مواد ضمن حفظ زیبایی دندان، عملکرد طبیعی آن را دوباره برقرار می سازند.

با توجه به این که امروزه شایعترین بیماری عفونی در انسان پوسیدگی دندان می باشد لذا دندانپزشکی ترمیمی، وسیعترین شاخه دندانپزشکی محسوب می گردد. افراد کمی را میتوان یافت که در طول عمر خود دندانی را ترمیم نکرده باشند یا این که نیاز به ترمیم دندانی نداشته باشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد