دندانپزشکی جامعه نگر


دندانپزشکی جامعه نگر

دندانپزشکی جامعه نگر

 

پزشکی و دندانپزشکی جامعه نگر هم اکنون در جهان به شدت مورد توجه قرار گرفته و کشورهای مختلف سعی میکنند سیاستهای بهداشت و درمان خود را در راستای جامعه نگری قرار دهند.

ایده جامعه نگر مبتنی است بر هدایت و برنامه ریزی کلیه برنامه های بهداشت و درمان براساس نیاز واقعی مردم؛ به عبارت دیگر در تفکر جامعه نگر همه برنامه ها باید براساس نگاه به جامعه و مشکلات و نیازهای او به اجرا درآید.

از جمله اهداف مهم جامعه نگری در علوم پزشکی، روی آوردن به امر پیشگیری در همه زمینه ها، ارائه خدمات بهداشت و درمان به همه اقشار جامعه، تأمین عدالت اجتماعی و بالاخره مشارکت بیشتر آحاد مردم در حفظ و تأمین سلامت خود می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد