ده قانون ساده برای ساختن یک روز فوق العاده


ده قانون ساده برای ساختن یک روز فوق العاده

ده قانون ساده برای ساختن یک روز فوق العاده

 ۱. از لحظه ای که بیدار می شوید به چیزهای زیبا فکر کنید و ببینید که رویمی دهند. ۲. در برابر افراد عصبی و مزاحم صبور باشید. ۳. کاری خاصی برای خود بکنید - حرف زیبایی را فریاد بزنید! ۴. با دیگران، به خصوص با کسانی که دوست دارید، خوش و بش کنید. قدردانی از کسانی که دوستشان دارید کار سختی نیست. ۵. سراغ کسی را که نیاز به آرامش یا حمایت دارد بگیرید. ۶. به هر لحظه زندگی توجه کنید. ۷. از اشتباه هایتان درس بگیرید.۸ .گله ها و نظرهای منفی تان را یادداشت کرده و در صندوقی بیندازید.۹. هر روز لحظه ای را به تماشای طبیعت، به خصوص یک درخت یا گلی که قبلاً به آن توجه نکرده اید، بگذرانید.۱۰. لبخند و قهقهه بزنید!

اظهارات  مثبت

اظهارات مثبت بر ذهن ناخودآگاه تأثیرگذاشته و تصویری سالم و خوش بین از خود می سازد که باعث تغییرات مثبت در زندگی شده و آرزوها را برآورده میکند. همیشه حرف هایتان را با شادی بیان کنید، هم وقت فکر کردن به آنها و هم وقت اظهارشان. میتوان اینها را نوشت، با صدای بلند گفت یا در طول روز در ذهن مرور کرد. اینها راه های ساده ای برای این کار هستند:-همیشه اظهاراتتان را با فعل زمان حال بیان کنید.-فرض کنید هم اینک به نتیجه میرسند یا رخ داده اند.-یعنی تصور کنید حالا هم به اهداف مورد نظرتان رسیده اید.-اهداف و اظهارات متناسب را که نه تنها مفهوم خاصی دارند، بلکه لذت بخش هم هستند، یادداشت کنید. تصور کنید انچه را که اظهار کرده اید احساس می کنید.-همیشه اظهاراتتان را با عبارات مثبت بیان کنید.-کلماتی مثل «نه»، «هرگز»، یا «نمی توان» را به کار نبرید -سعی کنید احساسات و هیجانات مثبت ناشی از اظهاراتتان را حس کنید -اظهاراتتان را به زبان ساده، کوتاه و زیبا، ولی پر از احساس و هیجان بگویید.-نسبت به آنچه آرزو می کنید محکم و دقیق باشید. خلاق باشید و لذت ببرید. اظهاراتتان را شخصی و مربوط به خود و با هدف کنید. انتظار نداشته باشید این تغییرات به سرعت روی دهند. به خود فرصت تغییر بدهید -همیشه شاد باشید! 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد