ده گام برای نگرش مثبت/ قسمت اول


ده گام برای نگرش مثبت/ قسمت اول

ده گام برای نگرش مثبت

  در زیر ده گام ساده برای ایجاد و حفظ نگرش ذهنی مثبت به زندگی بیان می شود. اینها را می توان برای سلامت، رفاه و رضایت خاطر به سادگی در زندگی روزمره وارد کرد.۱. خوش بین باشید - از گفتگو و مکالمه روزانه با دیگران غافل نشویدنخستین گام برای ایجاد نگرش مثبتتر به زندگی، خوش بین بودن به جای بدبین بودن است. ما انسانها به طور طبیعی خوش بین هستیم. نگرش خوشبینی به زندگی، ما را در رسیدن به اهدافمان موفق کرده، سطح سلامت و نشاط را بالاتر برده و مانع بروز بیماری می شود. خوشبینی متفقی حیاتی در نبرد بر علیه سرطان و بیماریهای دیگر است. نخستین راه برای شروع خوشبینی، آگاهی از الگوهای گفتار است. ببینید میتوانید یک روز تمام را بدون گفتن چیزی منفی یا اهانت آمیز بگذرانید. ما هر روز درگیر گفتگو در خانه، محل کار و اجتماع هستیم. نه تنها آگاهی از گفتگوی درونی خودمان اهمیت دارد، بلکه آگاه بودن از چیزی که به دیگران میگوییم نیز مهم است. گفتگوهای روزانه بر زندگی، تصور از خود، روابط و نگرش ذهنی ما هم تأثیر میگذارد. هر نوع صحبت یا فکر، اثری از خود بر روی ذهن ناخودآگاه ما به جای گذاشته و در نهایت به رضایت خاطر یا عدم رضایت از رؤیاهای زندگی منجر می شود. بدانید چه می گویید و سعی کنید نظرات و کلمات مثبت بیان کنید. اگر مچ خود را در گفتن عبارتی منفی گرفتید، آن را با گفتن عبارتی مثبت یا بیان یک نظر مثبت خنثی کنید. مثبت فکر کنید، مثبت کار کنید و از نگرش منفی به هر صورت دوری کنید. سعی کنید هر روز لااقل یک نظر مثبت و صادقانه به کسی دیگر اظهار کنید و اثر جادویی آن را در زندگی خود ببینید.۲. از گفتگوی درونی غافل نشوید گفتگوی مداوم و روزانه ای در درون ذهن ما انسانها در جریان است. این گفتگوی درونی یا گپ ذهنی، اثری بر ذهن ناخودآگاهمان میگذارد. برای ایجاد نگرش ذهنی مثبت تر، مقابله با گفتگوی درونی منفی اهمیت دارد. از گفتگوی درونی غافل نشوید و آگاهانه سعی کنید اثری مثبت از گفته ها و نظرات درونی بر ذهن ناخودآگاهتان بگذارید. یک وسیله قوی برای ایجاد گفتگوی درونی مثبت، استفاده از اظهارات مثبت است. اگر مچ خود را به هنگام گفتگوی درونی منفی گرفتید، تصور کنید آن را با قلمی خط زده و جملات مثبت را روی ذهن خود بنویسید. مثبت اندیشی همیشه وزنه سنگین تری نسبت به منفی اندیشی است. آگاهانه مثبت فکر کنید و این افکار مثبت به واقعیت خواهند پیوست.۳. از اظهارات و عبارات مثبت استفاده کنیداظهار نظر عبارتی با شدت هیجانی است. اظهار نظر اثری بر ذهن ناخودآگاه گذاشته و تصویر ذهنی سالم و مثبت میسازد و تغییرات مثبت در زندگی را باعث می شود. اظهارنظر ما را قادر میسازد آرزوهایمان را به اجرا درآورده و موفقیت، نشاط و رضایت درونی کسب کنیم. با رسیدن به اهداف از طریق اظهارات درست و ارضا کننده، اعتماد به نفس هم افزایش مییابد، و نگرش ذهنی مثبت ایجاد می شود. اظهارات مثبت را روی تکه ای کاغذ صورتی یا زردرنگ بنویسید، کاغذ را هشت بار تا کرده و زیر بالش خود بگذارید. بلافاصله آرزوها و رؤیاهای درونی تان پیش چشمتان خواهد آمد!ده گام برای نگرش مثبت/ قسمت دومده گام برای نگرش مثبت/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد