دوره طبیعی قاعدگی چگونه است..؟


دوره طبیعی قاعدگی چگونه است..؟

دوره طبیعی قاعدگی چگونه است..؟

دوره طبیعی قاعدگی

دوره قاعدگی از اولین روز خونریزی از مهبل (روز ۱) شروع می شود و درست قبل از شروع خونریزی بعدی خاتمه مییابد. طول مدت دوره به طور متوسط ۲۸ روز است ولی تعداد نسبتاً کمی از زنان طول دوره شان دقیقاً ۲۸ روز است. میزان طبیعی آن از ۱۸ تا ۴۰ روز است. فاصله بین قاعدگی ها درست بعد از شروع اولین قاعدگی (memarche) و قبل از اتمام قاعدگی (یائسگی) بیشترین بی ثباتی را دارد. اولین قاعدگی معمولاً بین ۱۱ تا ۱۴ سالگی (در دخترانی که وزن بیش از اندازه دارند زودتر) بروز می کند، در حالی که یائسگی معمولاً بین ۴۵ تا ۵۵ سالگی (به طور متوسط ۵۱ سال) پدید می آید. هنگامی که دوره های قاعدگی به طور منظم برقرار شدند، به ندرت بیش از ۵ روز تغییر خواهند کرد. خونریزی معمولاً ۳ تا ۷ روز طول می کشد. خونریزی طبیعی بین ۳۰ تا ۱۳۰ میلی لیتر متغیر است. زنانی که از قرص های ضد بارداری استفاده می کنند، معمولاً خونریزی کمتری دارند. خون قاعدگی عمدتاً به دلیل باکتریهای مهبل، ممکن است بوی ناخوشایندی داشته باشد. بنابراین رعایت دقیق بهداشت و تعویض مکرر نوارهای بهداشتی یا تامپون ها هنگام قاعدگی، اهمیت دارد. افسانه قدیمی مبنی بر اینکه نباید حین قاعدگی حمام کرد، حقیقت ندارد. یبوست خفیفی که اغلب با قاعدگی همراه است در اثر عمل پروژسترون در کند کردن فعالیت روده ایجاد می شود. الیاف غذایی بیشتری به رژیم غذایی خود بیفزایید و در این شرایط برای جلوگیری از یبوست آب بیشتری بنوشید دوره قاعدگی را می توان به سه مرحله مشخص تقسیم کرد. در مرحله قبل از تخمک گذاری که از اولین روز قاعدگی شروع می شود، لایه داخلی رحم ریزش می کند و سپس بتدریج دوباره شروع به ساخته شدن می کند. مقدار هورمون محرک فولیکولا (FSH) که توسط غده هیپوفیز در مغز ترشح می شود، شروع به افزایش می کند و حداقل یکی از فولیکول های موجود در هر دو تخمدان را برای بالغ شدن و آمادگی برای تخمک گذاری، تحریک می کند. سپس هورمون جسم زرد (LH) نیز توسط هیپوفیز ترشح می شود و میزان آن شروع به افزایش می کند و باعث بلوغ بیشتر فولیکول تخمدان میگردد.  در مرحله دوم یا مرحله تخمک گذاری هورمون های محرک فولیکول و جسم زرد ناگهان بالا می روند و باعث آزاد شدن تخمک (یا تخمک ها) از فولیکول (یا فولیکول های) بالغ تخمدان می شوند. ترشح استروژن نیز درست قبل از تخمک گذاری افزایش مییابد. میزان پروژسترون " خون برای آماده کردن رحم به منظور کاشته شدن تخمک (در صورت بارور شدن توسط اسپرم ") شروع به افزایش میکند. درجه حرارت بدن (اگر صبح درست قبل از بیدار شدن اندازه گیری شود) نیز بعد از تخمک گذاری حدود ۰/۶ درجه فارنهایت (۰/۳۳ درجه سانتیگراد) افزایش مییابد. مرحله سوم یا مرحله بعد از تخمک گذاری یک دوره نسبتاً باثبات است و مدت متوسط آن در صورت عدم بروز حاملگی حدود ۱۴ روز است که با شروع دوره جدید قاعدگی پایان  می یابد. در این مرحله پروژسترون توسط فولیکول بعد از تخمک گذاری که جسم زرد خوانده می شود، ترشح میگردد. این دوره را مرحله جسم زرد گویند. لایه داخلی رحم در این زمان به حداکثر ضخامت خود می رسد .تخمک از طریق لوله رحمی به سمت پایین حرکت میکند تا در صورت بارور شدن در رحم کاشته شود. اگر باروری صورت نگیرد، لایه داخلی رحم ریزش می کند و همزمان با قاعدگی بعدی همراه با تخم بارور نشده خارج می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد