دو راه مفید و مؤثر برای درمان سرماخوردگی…


دو راه مفید و مؤثر برای درمان سرماخوردگی…

دو راه مفید و مؤثر برای درمان سرماخوردگی... 

 

مصرف آب در سرماخوردگی 

 معمولاً پزشکان توصیه می کنند که در موقع سرماخوردگی و آنفلوآنزا مقدار زیادی مایعات بخورید.دلیل آن این است وقتی که مجاری تنفسی و هوا در اثر سرماخوردگی انسداد یابد ناچار از طریق دهان تنفس می کنید و مخاط مجاری تنفس خشک می شود و ویروس ها در این شرایط بهتر فعالیت می کنند و تکثیر می یابند.حال اگر مجاری هوا و تنفس را مرتباً با خوردن مایعات و آب مرطوب کنیم این شرائط بر ضدویروس درهمریخته می شود. مایعات گرم اثرش بیشتر از مایعات سرد است زیرا شواهد چندی نشان میدهد که حرارت خود ضدویروس است. 

نظریه دکتر سکلر

 به طوری که دکتر سکلر و همکارانش و دیگران کشف کرده اند، بخار آب داغ تا حدودی شرایط فشار کونژسیون را برطرف می کند. بنابراین توصیه این است که روزی ۸۶لیوان از مایعات بسیار رقیق یا آب بخورید. توجه شود که خوردن شیر در این مورد توصیه نمی شود. 

درمان سرماخوردگی با پیاز 

 یکی از کارشناسان میگوید در مواقعی که من سرماخورده ام درمان شخصی من همیشه این است که شبهادرست قبل از رفتن به رختخواب یک پیاز پخته داغ می خورم.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد