دو پاک کنندہ خاص برای پوست چرب…


دو پاک کنندہ خاص برای پوست چرب…

دو پاک کنندہ خاص برای پوست چرب...

  

پاک کننده آب و صابون

 در این مورد به نظر میرسد اغلب اثر خوشایندی به دست می آید. اگر از آب و صابون استفاده کنید به پوست احساس تازگی می دهد. از صابون ناملایم استفاده نکنید زیرا آنها سبب میگردند بعضی اوقات پوست خیلی خشک شود، در واقع آنها غدد چربی را تحریک کرده تا مقدار چربی بیشتری را به بیرون ترشح نمایند. از پاک کننده غاسول صابونی که برای پوست معمولی داده شده است یا صابون ساخت خودتان میتوانید استفاده کنید برای صابون ریش تراش مخصوص خودتان از هر یک از دم کرده گیاهی زیر میتوانید استفاده کنید: اکلیل کوهی، اسطو خودوس، بومادران، دم اسب، سمفیتون و با در نجیبویه. در ضمن می توایند مقداری آرد جو به مخلوط صابون خود بیفزایید تا درصد پاک کنندگی آن افزایش یابد، همیشه برای شستشو نهایی مقدار سرکه سیب و به آب شستشو خود بیفزایید. 

پاک کننده ماست

  ۱۵۰ میلی لیتر ماست (در صورت امکان تازه). ۱۵۰ میلی لیتر دم کرده گیاهی. با استفاده از اکلیل کوهی، اسطو خودوس، بومادران، دم اسب، سمفیتون، تمشک و بادرنجبویه شما میتوایند هر کدام از آنها را به تنهایی یا به صورت ترکیب دوتایی برای پوست چرب استفاده نمایید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد