دیابت حاملگی  را جدی بگیرید ….؟؟


 دیابت حاملگی  را جدی بگیرید ….؟؟

 دیابت حاملگی  را جدی بگیرید ....؟؟

  دیابتی که برای اولین بار در زمان حاملگی رخ می دهد را بیماری قند حاملگی می گویند مدارک متعددی در دست است که قند به آسانی از کلیه زنان باردار گذشته و وارد ادرار آنها می شود. مثلاً اگر ۱۰۰ گرم دکستروز به زنان حامله بخورانیم قند در ادرار آنها ظاهر می شود. در حالی که شرایط عادی (دوران غیر بارداری) این مقدار دکستروز باعث قند در ادرار نخواهد شد. حدود ۵ الی ۳۵ درصد زنان حامله دچار این حالت می شوند. البته این قند در ادرار دائمی نیست.  در بیشتر زنان گاه به گاه ظاهر می شود  در بررسی روی خانم های باردار مبتلا به دیابت، ۳۱۲ خانم باردار دیابتی با ۳۵۶ خانم که به عنوان شاهد بودند مقایسه شدند. تغییرات چربی خون، وزن بدن و فشار خون در طول حاملگی آزمایش شد. بررسی ۲۱ روز پس از شروع حاملگی آغاز گردید. در همه موارد سطح کلسترول افزایش یافته بود، گرچه سطح غیرطبیعی نداشت. کلسترول خون پس از ۱۲ هفته ورزش در زنان باردار دیابتی کاهش مشخص و معنی داری پیدا کرده بود. سطح تری گلیسرید در هر دو گروه در طول ۱۰ هفته در حد طبیعی باقی ماند گرچه در زنان دیابتی کمتر شده بود.  هیچ فردی اختلاف وزن قابل ملاحظه ای را در مرحلهٔ اول نشان نداد. اما گروه دیابتی در بین هفته های ۶ و ۸ پس از ورزش بهبود وزن قابل توجهی پیدا کردند. زنان غیر دیابتی فشار خون مناسبی داشتند که نشان داده شده رژیم غذایی مناسب و برنامه ورزشی در طولی حاملگی جهت کاهش فشار خون و خطر بیماری قلبی - عروقی مؤثر بوده است در مطالعه ای روی ۱۹ زن باردار مبتلا به دیابت شیرین، اثر تمرین های ورزشی سنگین و شدید بر تحمل قند بررسی شد.  خانم ها به طور اتفاقی تحت درمان رژیم غذایی و یا رژیم غذایی توأم با ورزش قرار گرفتند. طول مدت این روش درمانی ۶ هفته بود. برنامه ورزشی ۶ بار در هفته انجام می گرفت پس از مطالعه، هموگلوبین گلیکولیزه در خانم هایی که تحتدرمان رژیم غذایی و ورزشی توام قرار گرفته بودند، بسیار کمتر از خانم هایی بود که فقط رژیم غذایی داشتند.  آخرین آزمایش قند خون در گروه ورزش و رژیم ۶/۶ + ۷۰ میلی گرم در دسی لیتر در مقایسه با گروه رژیم درمانی به تنهایی ۶/۲ + ۸۷/۶ میلی گرم در دسی لیتر گزارش شد. قند خون یک ساعت پس از صرف غذا در گروه رژیم به تنهایی ۱۲/۹ + ۱۸۷/۵ میلی گرم در دسی لیتر و در گروه ورزشی و رژیم غذایی ۱۸/۹ + ۵/۹ ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر بود. مشخص شده که ۲۰ تا ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی سه بار در هفته عدم تحمل به گلوکز را در بیماران مبتلا به قند حاملگی بهبود میبخشد و نیاز به انسولین را کاهش می دهد.  سالمترین شکل ورزش در این گروه بیماران، فعالیتهایی است که قسمتهای فوقانی بدن را درگیر می کنند و احتمالا نباید از ورزش هایی که قسمت های تحتانی بدن و پاها را درگیر میکنند و باعث تشدید انقباضات رحمی می شوند استفاده کرد. بنابراین یکی از روش های مکمل درمان بیماری دیابت، با عوارض یا بدون عوارض آن استفاده از فعالیت های روزمرهٔ بدنی به طور منظم و با شدت مناسب می باشد که برحسب سن، جنس و مدت ابتلا به بیماری توسط تیم درمانی بیماران دیابتی (پزشک، متخصص رژیم درمانی، فیزیولوژلیست ورزش) طراحی و تنظیم می گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد