دیابت  را جدی بگیرید ؛انواع دیابت ….


 دیابت  را جدی بگیرید ؛انواع دیابت ….

 دیابت  را جدی بگیرید ؛انواع دیابت ....

  دیابت بر دو نوع است: دیابت وابسته به انسولین (نوع I) و دیابت غیروابسته به انسولین (نوع II). برای پی بردن به نقش سودمند ورزش در پیشگیری از بروز بیماری، برگشت و کنترل این دو نوع بیماری به بررسی های مقدماتی در این زمینه نیازمندیم.

دیابت وابسته به انسولین (IDDM)

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل بیماران دیابتی و بیشتر در جوامع سفیدپوست دارای این نوع دیابت هستند. این بیماری به دیابت جوانان نیز شناخته می شود. درمان با انسولین در شروع این بیماری کاملاً ضروری است. در مراحل اولیه بیماری و معمولاً سال اول تعدادی از سلول های بتای پانکراس عمل خود را انجام میدهند.  در این زمان ممکن است به انسولین نیاز نباشد ولی پس از آن می توان سطح گلوکز خون را با یک بار تزریق روزانه انسولین، در حد طبیعی نگه داشت. پس از این مرحله تجویز انسولین برای پیشگیری از کتوز، کما و مرگ ضروری است. حداکثر شیوع بیماری در سنین ۱۳ - ۱۱ سالگی است .

دیابت غیروابسته به انسولین (NIDDM)

تقریباً ۹۰ درصد افراد بیمار مبتلا به دیابت قندی از نوع (II) یعنی دیابت قندی غیر وابسته به انسولین هستند. این بیماران معمولاً چاق هستند و غلظت انسولین در پلاسمای خون آنها زیاد است و بروز بیماری در آنها بیشتر به علت دور شدن گیرندهها از سطح غشا و فرو رفتن آنها در درون غشا است . این نوع دیابت معمولاً به صورت تدریجی در میانسالی یا دیرتر رخ میدهد. شیوع این بیماری با افزایش سن در افراد چاق بیشتر می شود.  تقریباً ۸۰٪ بیماران مبتلا به دیابت نوع II چاقی هستند؛ لذا چاقی نه تنها دارای یک نقش اساسی و مهم در دیابت غیروابسته به انسولین می باشد بلکه می تواند باعث بدتر شدن تحمل افراد نسبت به گلوکز شود. افراد چاق اغلب فشار خون بالا دارند و فشار خون بالا در این افراد اکثرا با افزایش انسولین خون در ارتباط است. بیماری تصلب شراین به خصوص در عروقی بزرگی (چه درعروق کرونر و چه در عروق محیطی) از مهمترین علل مرگ و میر بیماران مبتلا به دیابت نوع II است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد