دیابت و رژیم افراد دیابتی /قسمت اول


دیابت و رژیم افراد دیابتی /قسمت اول

دیابت و رژیم افراد دیابتی

 دیابت یکی از قدیمی ترین بیماری هایی است که بشر به وجود آن پی برده است و اطبای یونان قدیم نام دیابت را بدین جهت انتخاب کردند که به معنای جاری شدن از سیفون است و معرف نوشیدن آب زیاد و ادرار کردن زیاد است. مرض قند بدلیل میکروب یا ویروسی بوجود نمی آید بلکه یک بیماری تغذیه ای است که در آن بدن بیمار قدرت کافی برای استفاده از مواد قندی و نشاسته ای و تبدیل آنها به انرژی و حرارت مورد نیاز خود را ندارد. اغلب ما انسانها می دانیم که افراد با قند بالا دچار مشکلات خاصی می شوند اما برای درک این مسئله باید اطلاعاتمان را گسترش دهیم و بدانیم که یک رژیم استاندارد برای بیماری قند وجود ندارد اما رژیم هایی با مشخصات مشترک و با سطح کالری خیلی متفاوت بر حسب نوع بیماری قند و با در نظر گرفتن وزن بیمار را می توان توصیه کرد. گاهی مرض قند در زمینه چاقی پیدا می شود که با کم خوردن و رژیم غذایی ساده به بهبودی بیمار کمک می کند. در اوایل برای تشخیص بیماری قند ادرار را مزه می کردند و در صورت شیرین بودن تشخیص بیماری قند داده می شد ولی امروزه با پیشرفت علم و امکانات آزمایشگاهی تشخیص این بیماری سریع تر انجام می گیرد. علت بیماری قند هنوز خوب شناخته نشده است ولی به طورکلی دانشمندان عقیده دارند که باید اشکال در عمل انسولین وجود داشته باشد که فرد را دچار این بیماری می کند. انسولین هورمونی است که به سلولها اجازه می دهد تا گلوکز موجود در خون را جذب کنند، گلوکز قند ساده ای است که بدن برای سوخت از آن استفاده می کند.فقدان انسولین ناشی از آسیب دیدن سلولهای مترشحه انسولین در لوزالمعده است که این آسیب ممکن است توسط ویروس یا یک واکنش خود ایمنی ایجاد شود که در آن دستگاه ایمنی بدن به سلولهای خود بدن حمله میکند. در بیماران دیابتی این سلولها فاقد ترشح انسولین یا دچار کمبود ترشح آن هستند و یا اینکه انسولین ترشح می نمایند اما بدن این گونه افراد به دلایلی نمیتواند از آن بطور کامل استفاده کند. هرکسی ممکن است به بیماری دیابت مبتلا شود و احتمال ابتلای کسی که در فامیل افراد دیابتی داشته باشد بیشتر است زیرا زمینه ارثی و فامیلی در آن مؤثر است.زن ها بیشتر از مردان به آن مبتلا می شوند. دو نوع بیماری قندی وجود دارد: دیابت نوع اول که در نتیجه فقدان انسولین ایجاد می شود و در سن بلوغ بروز می کند و به آن مرض قند نوع چاق یا دیابت نوجوانان گفته می شود. در مرض قند نوع اول انسولین تولید شده بوسیله لوزالمعده نه تنها دچار کمبودی نیست بلکه به طور معمول افزایش مییابد. دیابت نوع دوم یا دیابت شیرین که درگذشته به آن دیابت بالغین میگفتند به دلیل آن است که قند نمی تواند وارد سلولها شود که به این حالت مقاومت به انسولین میگویند و در این نوع دیابت ترشح انسولین پایین است و یا حتی به طور کلی وجود ندارد.دیابت و رژیم افراد دیابتی/ قسمت دومدیابت و رژیم افراد دیابتی/ قسمت سوم   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد