دیابت یکی از شایعترین بیماری های غدد درون ریز


دیابت یکی از شایعترین بیماری های غدد درون ریز

دیابت یکی از شایعترین بیماری های غدد درون ریز

 دیابت یکی از شایعترین بیماری های اندوکرینی (غدد درون ریز) است که با افزایش غیر طبیعی قند خون، اختلالات متابولیکی حاد و عوارض دراز مدت در چشمها، کلیه ها، اعصاب و عروق خونی مشخص می گردد.در بیماری قند یا دیابت شیرین که ممکن است به علل ارثی یا محیطی ایجاد شود یاخته ها نمیتوانند گلوکز مورد نیاز خود را به حد کافی از خون دریافت کنند که در نتیجه مقدار گلوکز خون بالا رفته، بخشی از آن از راه ادرار دفع میگردد و یاخته های بدن برای به دست آوردن انرژی از ذخایر چربی خون استفاده می کنند. در این حالت مقدار اسیدهای چرب در خون بالا می رود تا مواد غذایی لازم را برای تولید انرژی فراهم کند.  بالا بودن مستمر اسیدهای چرب در خون به سختی دیواره سرخرگ ها منجر می شود و مصرف زیاد چربی ها باعث اسیدی شدن محیط داخلی بدن (اسیدوز) میگردد که خطرناک است. کمبود انسولین مصرف پروتئین ها را نیز افزایش میدهد و بخشی از این مواد به کبد منتقل و تبدیل به گلوکز می گردد که سودی برای بیمار ندارد. به این ترتیب فرد مبتلا به دیابت با وجود اشتهای زیاد، لاغر و فرسوده می شود.  دفع قند و مواد حاصل از سوختن چربی ها در کلیه ها باعث افزایش دفع آب می شود که نتیجه آن افزایش حجم ادرار و تشنگی مفرط و پرنوشی است. در بعضی حالات بیماری قند، انسولین به مقدار کافی ساخته و آزاد می شود، ولی یاخته های هدف حساسیت خود را نسبت به آن از دست می دهند و نمی توانند انسولین را مصرف کنند، با توجه به اینکه انسولین یک پروتئین است و در لوله گوارش هضم و تجزیه میشود، نمی توان از آن به صورت خوراکی در بیماران مبتلا به دیابت استفاده کرد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد