دیسمنوره,یکی از مهمترین بیماری های معمولی زنان جوان


دیسمنوره,یکی از مهمترین بیماری های معمولی زنان جوان

دیسمنوره,یکی از مهمترین بیماری های معمولی زنان جوان

  دیسمنوره یکی از مهمترین بیماری های معمولی زنان به خصوصی در زنان جوان است که تقریبا ۵۰ درصد خانمها در دورهٔ عادت ماهانه از آن متأثر می شوند. این بیماری با نشانه هایی از درد زیاد در ناحیهٔ پایین شکم که ممکن است به پشت و بالای ران هم سرایت کند شناخته می شود، که با آغاز قاعدگی شروع و بعد از چند ساعت تا ۲ روز ادامه خواهد داشت.کاواباتا و همکارانش در سال ۱۹۹۸ گزارشی کردند که تنها ۱/۳۸ درصد از دانشجویان در تمام سیکل های قاعدگی دچار دیسمنوره میشوند و ۵۰ درصد آنها گاهی با این عارضه روبه رو بوده اند. آنهایی که در سنین کمتری اولین قاعدگی را تجربه کرده بودند در تمام سیکل ها دیسمنورہ داشتند. با اینکه درد قاعدگی مهمترین نشانه بیماری در طی دوره قاعدگی است فقط ۱۷/۶ درصد زنان در طی دو سال تحقیق روی آنها، نیاز به مشورت با پزشک پیدا کرده بودند این عارضه بیشتر در دختران با دامنه سنی ۲۵ - ۱۷ گزارشی شده است . دیسمنوره گاهی با نشانه هایی همچون افسردگی، اسهال، عصبانیت، خواب آلودگی، بی توجهی و بی حوصلگی همراه است در رابطه با نشانه های پیش قاعدگی و قاعدگی در ۱۳۶ دانشجوی تربیت بدنی و ۶۱۲ دانشجوی دانشگاہ. نتایج پژوهشی آشکار ساختن که در زنان ورزشکار، تناوب در قاعدگی، دارد. ناحیه لگنی، درد کمر، سردرد، اضطراب، افسردگی و خستگی کمتر بوده است گزارش پژوهشی دیگری نشان میدهد که درد قاعدگی دانشجویان افسری بعد از اینکه به مدت یک سال تحت تمرینات شدید بدنی قرار گرفتند تا ۵۵٪ کاهش یافت پرسشنامه هایی که بر روی دونده استقامت، ۱۰۳ اسکی باز و ۸۳ بازیکن والیبال ارسالی کردند. نتایج نشان داد که دوندگان و اسکی بازان (۴۳٪) تواتر قاعدگی دردناک کمتری از گروه کنترل (۶۴٪) داشتند. ضمن اینکه بین بازیکنان والیبال و گروه کنترلی هیچ گونه تفاوتی در تکرار قاعدگی دردناک مشاهده نگردید. در پاسخ به پرسش «تأثیر ورزشی بر نشانه های دیسمنوره» ۳۲ درصد از دوندگان و اسکی بازان و ۳۶ درصد والیبالیست ها اظهار داشتند که بروز نشانه های قاعدگی دردناک کاهش یافته است. اما در ۱۸ و ۲۳ درصد افراد این اختلالی شدت یافت و در بقیه بدون اثر بود هاتا و اوکی در سال ۱۹۹۰ گزارشی کردند که بالا بودند سطح تمرین و رقابت شدید باعث بینظمی قاعدگی و یا دیسمنورہ میشود۔ دیسمنوره احتمالا با شرکت در ورزشی های گوناگون نه تشدید و نه درمان میشود. در مواردی جز این ممکن است در زنانی که از نظر جسمانی فعالی میباشند نسبت به زنان غیر فعالی کمتر از معمولی باشد. در هر صورت این عارضه در صورتی که خیلی شدید نباشد، لااقل از نظر فیزیولوژیکی تأثیر منفی روی عملکردهای ورزشی ندارد. هرچند چنین مشخصی گردیده که عوامل روانی نیز نقش مهمی در این مورد دارند دیسمنوره را میتوان به سن زنان ارتباط داد به طوری که در تحقیقی در سال ۱۹۹۰ روی دختران بالغ ۱۰ تا ۱۹ ساله به این نتیجه رسیدند که تکرار دیسمنوره با افزایش سن آنها افزایش یافته و بین ۱۶ تا ۱۹ سالگی در حداکثر بود (۵۶/۵ درصد در ۱۶ سالگی و ۶۱/۲ درصد در ۱۹ سالگی)، بعد از ۱۵ سالگی در تمام دختران بالغ مورد آزمایش، دیسمنوره آشکار شده است . تأثیر دوره قاعدگی روی عملکرد ورزشی چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال محققین مطالعاتی را انجام دادهاند. مثلاً ارسلیا "گزارشی نمود که در جریان قاعدگی، ۳۱ تا ۴۸ درصد ورزشکاران اعتقاد داشتند که اجرای ورزشی بدتری داشتند، در حالی که ۴۲ تا ۴۸ درصد آزمودنیها بدون تغییر و فقط ۱۳ تا ۱۵۴ درصد اظهار کردهاند که عملکرد ورزشی شان در یک سطح مطلوب قرار داشت و او نتیجه گرفت که در اغلب ازمودنی ها، در مرحله قبل از قاعدگی و نیز در روز نخست، عملکرد ورزشی ضعیفتر و پس از قاعدگی سطح اجرای ورزشی بهتر بوده است . در تحقیق دیگری که از ورزشکاران زن به عمل آمد و آنها عملکردهای ضعیف تری را هنگام قاعدگی گزارشی نمودند، درصد زیادی را ورزشکاران استقامتی تشکیل میدادند. عملکرد قهرمانان دوهای سرعت و میدانی ها آنقدرها که عملکرد سایر ورزشکاران تحت تأثیر قاعدگی قرار گرفته بودند، تحت تأثیر قرار نگرفت

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد