دیس کندروپلازی چگونه بیماری است؟؟


دیس کندروپلازی چگونه بیماری است؟؟

دیس کندروپلازی چگونه بیماری است؟؟

 

دیس کندروپلازی

علت این بیماری ناشناخته است و عوامل ارثی در آن نقشی ندارند. به علت وجود توده های غضروفی کلسیفیه نشده در متافیز بعضی استخوان های بلند، رشد استخوان مختل می شود. شایعترین استخوان های درگیر، دیستال فمور، پروگزیمال تیبیا و استخوان های کوچک دست و پا هستند. درگیری میتواند یک طرفه باشد. تغییرات بدخیمی به ندرت دیده می شوند. در بالین، استخوان درگیر کوتاه و شدیداً دفرمه است.درمان شامل استئوتومی برای تصحیح دفرمیتی ها و یا یکی کردن اندازه اندامها می باشد.نوعی اختلال رشد که در آن به‌علت ایجاد اگزوستوزهای متعدد و ناجوری رشد اپی‌فیزها در اندام‌ها تغییر شکل ایجاد می‌شود.

لیپوکندرودیستروفی:

نوعی اختلال چربی که بسیاری از بافت‌های بدن را دچار می‌سازد و با کوتولگی، کوتاهی گردن و تنه، قوز، فرورفتگی بینی، تیرگی قرنیه، کوتاهی انگشتان و عقب‌ماندگی روانی مشخص می‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد