ذات الریه را با گیاهان دارویی درمان کنید!!


ذات الریه را با گیاهان دارویی درمان کنید!!

ذات الريه را با گیاهان دارویی درمان کنید!!

ذات الريه يا برونشيت يا ورم ريه

در اینجا بیمار مبتلا به سرفه، تب و حالت برافروختگی و گاهی توأم با تنگی نفس می باشد.درمان: داروهای گیاهی بیشتر برای تسکین سرفه و خروج اخلاط و فرونشاندن حالات التهاب و تشنج بیمار به کار می رود. به طور کلی تشخیص با عسکبرداری از قفسه صدری و آزمایش خون و غیره است. نه درباره برونشیت بلکه تمام بیماری ها را باید پزشک تشخیص داده و دستور معالجه را صادر نماید. پزشک می تواند داروهای گیاهی را تا آنجا که ممکن باشد جانشین داروهای شیمیایی کند.داروهای مؤثر در اینجا:جوشانده عناب، سه پستان، نیلوفر، خطمی، بنفشه، مغز فلوس و ترنجبین است. ضمادصندل، آرد جو، برگ چغندر و قدری روغن بنفشه به پهلوها و پشت مؤثر است. بعد از اینضماد که چند روزی از مریض گذشته شده باشد می توان ضماد زیر را به کار برد. بابونه، مغز ناخنک، گل خطمی، گل بنفشه، آرد جو و روغن بابونه.در مزاج های گرم از شربت بنفشه، شربت نیلوفر و ماء الشعیر با لعاب اسپرزه و روغن باداماستفاده میشود. در صفراوی مزاج ها با تمرهندی، آلوچه خشکه، گلاب، شیرخشت، معالجه را می توان ادامه داد. برای کم کردن ورم ریه و التهابات آن میتوان روزانه ۱۰ گرم تخم انجره را نرم کوبیده صبح و عصر با عسل ممزوج کرده میل نمایند. موقعی که ریه دارای اخلاط چرکی وعفونی باشد می توان از نسخه زیر استفاده کرد.گل زونا ۱۵ گرم ریشه ایرسا ۲۰ گرم ریشه شیرین بیان ۲۵ گرم انجیر در هر جوشانده ۱۰ عدد این مقدار دارو را به مدت شش روز تا یک هفته می توان صبح و عصر جوشانده، تجویز نمایند. در این هنگام ضماد گل زوفا، آرد جو، تخم انجره، پرسیاوشان، با روغن بابونه و پیه مرغ و عسل مخلوط کرده به سینه و پهلوها ضماد کنند. موقعی که چرک ریه تمام شد می توان از نسخه:زیر استفاده نمود. تخم کتان ۱۰ گرم عصاره شیرین بیان ۱۰ گرم مغز دانه میوه کاج ۵ گرم تخم شتبليله ۱۰ گرم مغز پنبه دانه ۱۰ گرم ریشه ایرسا ۲۰ گرمنرم کوبیده با ۲۵۰ گرم عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. باید توجه داشت که هنگام پخته شدن، سینه و خروج چرک از دارهای قابض اخلاط جداً پرهیز نمود. نسخه: تخم شنبليله ۱۰ گرم تمرهندى ۱۵ گرم موریز ۲۰ دانه انجیر۱۵ عددهمه را نرم کوبیده هسته های تمرهندی را جدا کرده در ۲۵۰ گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. این شربت از بین برنده دردهای قفسه صدری و ضد خونریزی و چرک و همچنین مؤثر بر زخم های درونی ریه است. موقعی که چرک بین پرده ریه ها پیدا شود که آن را پلو ریزی گویند، علاوه بر درمان با داروهای شیمیایی و کشیدن چرک آن ناحیه این داروهای گیاهی کمکی به بهبود بیمار می نماید. نسخه پاک کننده ریه از چرک و عفونت جوشانده تخم شنبلیله با انجیر یا جوشانده گل زوفا و انجیر و شکر یا ساییده دانه اسفند با عسل يا تخم کتان و عسل.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد