رابطه احتیاجات جسمانی با بهداشت روانی


رابطه احتیاجات جسمانی با بهداشت روانی

رابطه احتیاجات جسمانی با بهداشت روانی

  احتیاج اصلی بدن برقرار کردن تعادلی داخلی است. احتیاج موجود را برای نگهداری وادامه محیط طبیعی و ثابت درونی، تعادل حیاتی مینامند.هنگامی که به هر علتی، عملکرد یکی از دستگاه های فیزیولوژیکی مختلی شود، یک احتیاج جسمانی به وجود می باید و اگر این احتیاج ارضاء نشود در وظایف و فعالیت موجود اختلال حاصل خواهد شد و به همین جهت است که ما از احتیاج به احساس ایمنی جسمانی صحبت میکنیم زیرا به هم خوردن تعادل جسمانی به عنوان یک خطر، برای موجود زنده محسوب می شود. عده ای از زیست شناسان معتقدند که تنها احتیاج بشر احتیاج به تعادل حیاتی بدن است. اگرچه هیچ شکی در اهمیت این مطلب نیست ولی این توجه زیاد به تعادل جسمانی سبب می شود که از تاثیر به سزائی که انگیزه های روانی در برقراری تعادلی در موجود دارد، غفلت نمائیم. در واقع هردوی این عوامل جسمی و روانی مهم بوده و دائماً با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.بعضی از احتیاجات بشر مانند آب، هوا، و دفع مواد زاید بدن به طور خودبخود برآورده میشود و بنابراین اهمیت زیادی از لحاظ بهداشت روانی ندارد، اما ارضاء احتیاجاتی مانند گرسنگی و میل جنسی تحت تاثیر عوامل اکتسابی و موانع روانی و اجتماعی قرار میگیرد.در مورد اهمیت غدد داخلی یا اندوکرین لازم به ذکر است که هورمون های مترشحه از غدد تأثیر بسیار زیادی روی رشد جسمانی و روانی شخصی دارد. در پرکاری تیروئید، مقدار زیادی تیروکسین ترشح شده، و شخص دچار عصبانیت، هیجان پذیری، اضطراب، و کم خوابی می شود و در کم کاری تیروئید، وظایف عقلانی و عاطفی شخصی تغییر میکند. بدون شک عوامل اجتماعی و روانی در وظایف غدد مترشحه هورمون های تناسلی تأثیر بسزائی دارد. مثلاً پسر یا مردی که مشخصات زنانه دارد، مورد تمسخر و نیشخند مردم واقع می شود و یا دختری که خصوصیات مردانه دارد، مورد پسند مردان قرار نمیگیرد و بدین جهت اثرات روانی و اجتماعی غدد، خود حائز اهمیت فراوان است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد