رابطه بین پرتودرمانی و درد


رابطه بین پرتودرمانی و درد

رابطه بین پرتودرمانی و درد

 خود جلسه پرتودرمانی دردی ندارد. درد از عوارض جانبی و واکنش نسبت به پرتودرمانی است که می تواند ایجاد ناراحتی، ناخوشی و درد کند. قابل توجه ترین عوارض جانبی پرتودرمانی تهوع، استفراغ و تخریب یا سوختگی بافت هاست. عوارض جانبی تا حد زیادی بستگی به ناحیه مورد هدف در بدن دارد. داشتن رژیم غذایی خوب، غنی از مواد مغذی انتخابی برای اطمینان از کم شدن واکنشها و عوارض جانبی مهم است. پرتودرمانی ممکن است بسیار تهاجمی باشد و باعث واکنش های هیجانی نیز گردد.ادامه زندگی عادی در طی پرتودرمانی ادامه زندگی عادی در طی انجام پرتودرمانی بستگی به شیوه زندگی و نیازهای کاری دارد. توصیه میشود فرصتی به خود داده و در تمام این دوره استراحت کنید. خستگی و نداشتن انرژی، یک عارضه جانبی عمده در پرتودرمانی است، از این رو بیش از حد معمول احساس خستگی خواهید کرد. افت انرژی بسیار فزاینده است و با گذشت زمان بیشتر می شود. بدن برای التیام سریع به کمک هر چه بیشتر نیاز دارد، پس بیشتر استراحت کنید. این مدت را صرف تلاش برای ترمیم بدن خود کنید. هر چه بیشتر استراحت کنید، بدن زودتر بهبود مییابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد