رابطه بین چروک و پوکی استخوان 


رابطه بین چروک و پوکی استخوان 

رابطه بین چروک و پوکی استخوان 

 هرچه چروک عمیق تر، استخوان پوک تریک ارتباط قوی بین نمره چروک و پوکی استخوان وجود دارد طوریکه هر چه این نمره بالاترباشد یعنی چروک عمیق تر باشد، پوکی استخوان بیشتر است.بر اساس مطالعه جدیدی در آمریکا، دیده شده که در سالهای اول یائسگی در زنان هرچه قدر عمق چروکها بیشتر باشد، دانسیته استخوان کمتر خواهد بود.در خانم ها پس از یائسگی، شکل و فرم پوست می تواند آیینه ای از سلامت سیستم اسکلتی استخوانی آنها باشد و این موضوع تاکنون گزارش نشده بود.این اطلاعات می تواند نوعی کلید تشخیصی برای خانم هایی باشد که در دوران یائسگی به سر می برند و به جای هزینه هنگفت برای امور تشخیص استخوان با توجه به چروک صورت به عمق فاجعه پی برد.این مطالعه که بر روی ۱۱۴ زن در پایان دهه ۴ و شروع دهه ۵ زندگی انجام شده که دوران قاعدگی خود را طی ۳ سال گذشته به پایان رسانده اند و هیچگونه هورمون تراپی هم نداشته اند.میزان و معیار سنجش چروکهای صورت و گردن بر اساس مناطق مورد بررسی بوده و همچنین عمق چروکها سنجیده شده است.میزان سفتی پوست یا سختی آن در ناحیه پیشانی و گونه با وسیله ای به نام دورومتر (Durometer) اندازه گیری شده است و دانسیته استخوان شرکت کنندگان در مطالعه با کمک dual X- Ray absorptiometry (DEXA) و توسط یک دسته اولتراسوند انجام می گرفته است.محققان دریافتند که یک ارتباط قوی بین نمره چروک و دانسیته استخوان وجود دارد طوریکه هر چه این نمره بالاتر باشد یعنی چروک عمیق تر باشد، دانسیته استخوان کمتر است.این ارتباط در تمام مناطق اسکلتی افراد از جمله لگن، مهره های کمری و پاشنه پا وجود داشته و به سن، حجم بدن و یا فاکتورهای موثر بر دانسیته استخوان ارتباطی نداشته است.اگرچه ارتباط بین استخوان و پوست نامشخص است ولی این دو یک ساختار مشترک پروتئینی به نام کلاژن دارند.با افزایش سن، تغییر در کلاژن رخ می دهد که منجر به بدتر شدن چروک های پوستی و شل شدن پوست و همچنین تاثیر بر کیفیت و کمیت استخوان می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد