رابطه مذهب و رفتارهای وسواسی چگونه است و چه تاثیر متقابلی دارند ؟


رابطه مذهب و رفتارهای وسواسی چگونه است و چه تاثیر متقابلی دارند ؟

رابطه مذهب و رفتارهای وسواسی چگونه است و چه تاثیر متقابلی دارند ؟

آموزش های مذهبی در فرآیند یادگیری وسواس تأثیر دارند. اگر چه ما معتقدیم که تمام افرادی که ادعای مذهبی بودن می کنند و مبتلا به .وسواس هستند، از مذهب واقعی دور می باشند هستهٔ اصلی آموزشهای مذهبی بایستی «توحید» باشد که از اصول مذهباست اما متأسفانه تعداد زیادی یا تقریباً می شود گفت همه افراد مبتلا بهوسواس، بخش های جزئی ترفقهی و احکام مربوط به مذهب را مورد حمله  و سوء استفاده قرار می دهند. به عبارت دیگر افراد وسواسی به دلیلداشتن شخصیت باریک بین و ظریف بین خود، به قسمت های جزئی ترآموزش احکام هجوم آورده و آن را مورد حمله قرار می دهند و به یک شکل دیگر از آن سوء استفاده می کنند.به نظرما، ادعای افراد وسواسی به عنوان افراد مذهبی ادعایی پوچ است برای اینکه در عمل  از آنچه که  هدف مذهب است  دور می باشد بنابر این یک مذهب واقعی به وسواس  مبتلا نمی شود یا به عبارت درست تر، یک وسواس اعتقادات مذهبی راست آیین، احتمالاً توحید محوری خود را  از  دست نداده وسلامت مذهبی خود را حفظ می کند. خلاصه می توان گفت که مذهب باید باعث سلامت افراد وسواس شود نه اینکه موجب ابتلاء به بیماری به مراجع : تقلید و افرادی که به سئوالهای افراد پاسخ می دهند توصیه می کنم که افراد وسواسی را تا مرز احکام موجود در کتابها، راهنمایی و از آن پس به سئوالات پاسخ نداده و آنها را به درمان ارجاع دهند. .

آیا همه آموزش های سخت و افراطی، منجر به ایجاد وسواس می شوند؟

 خیر، زمینه نفوذپذیری و تلقین پذیری و ترسو بودن می تواند زمینه ساز وسواس باشند

آموزش های مذهبی غلط چند درصد در بروز  و تشدید   وسواس مونرند؟

درصد مشخص و واحدی را نمی شود مشخص کرد، ولی عموماً زمینه سازی غلط برای رفتارهای وسواسی از دیدگاه مذهبی صورت می گیرد و افراد، انجام عمل وسواسی را به دلیل اینکه تمرد از دستورات شرع ، گناه محسوب می شود، ادامه داده و همین امر موجب تشدید  وسواس می شود.به عبارت ساده تر، آموزش های غلط و افراطی مذهبی به افراد، به دلیل اینکه امکان سرپیچی از دستورات مذهب گناه قلمداد می شود، خود باعثاضطراب مساعف احساس گناه می شود که تشدید کننده وسواس است و به همین دلیل افرادی که با دیدگاه مذهبی وسواسی می شوند و تعصب مذهبی ندارند و به آلودگی، وسواس نشان می دهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد