رابطه مهم در پوکی استخوان و کلسیم


رابطه مهم در پوکی استخوان و کلسیم

رابطه مهم در پوکی استخوان و کلسیم

  اغلب زنان در رژیم غذایی خود کلسیم کمتر از مقدار توصیه شده روزانه مصرف میکنند در ارزیابی نقش کلسیم باید تأکید شود که کلسیم باعث سلامتی استخوان ها نمیشود، اما به طور ساده برای نگهداری شکل و حالت استخوان لازم است، که البته این کاربرد مکانیکی کلسیم در درجه اول اهمیت برای استخوان قرار دارد . تداخل چندین پدیده باعث میشود که میزان کلسیم خون در حد نیاز یاخته های بدنی باقی بماند. هنگامی که محیط داخلی بدن در یک وضعیت مناسب و متعادل قرار دارد، شخصی سالم است.اما اگر تعادل از بین رفت، بیماری به وجود میآید. پوکی استخوان ناشی از نامتعادل بودن میزان کلسیم، و به عنوان یک بیماری سوخت و ساز استخوان طبقه بندی می شود استخوان ها به طرز عجیبی قدرت ذخیره کنندگی بسیار زیادی را در مورد کلسیم دارند. استخوان بانک اسکلتی است که کلسیم ممکن است در صورت نیاز بدن از آن برداشته شود. بانک اسکلتی بدن همیشه باز است. چنانچه برداشت کلسیم بیشتر از ذخیره آن باشد، مقدار این عنصر در بانک اسکلتی کاهش یافته و استخوان بندی بدن راحتتر دچار شکستگی می شود. به خاطر داشته باشید که فقدان کلسیم در رژیم غذایی تنها یکی از عوامل متعدد ایجادکننده پوکی استخوان است. در این زمینه عوامل خطرزای متعدد دیگری نیز وجود دارند که احتمالاً اثرشان بسیار قدرتمندتر از اثر فقدان کلسیم در رژیم غذایی است. چنانچه فردی در معرض عوامل خطرزای متعددی در مورد بیماری پوکی استخوان است، احتمالا نمیتواند تنها با استفاده از مکمل های کلسیم از پوکی استخوان پیشگیری میکند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد