رازهای استفاده ی صحیح از رژگونه..


رازهای استفاده ی صحیح از رژگونه..

رازهای استفاده ی صحیح از رژگونه..

 

رژگونه

من با خانمهایی برخورد کرده ام که بعد از استفاده از رژ گونه صورتشان کاملاً برافروخته بنظر میرسد. در حالیکه گروهی دیگر بازدن رژگونه شبیه دلقکهای سیرک می شوند. رژ گونه میتواند بهترین وسیلهٔ زیبایی و یا بدترین دشمن زیبایی شما باشد. خوب و یا بد بودن رژ گونه بستگی به چگونگی کاربرد آن دارد. با مشاهدهٔ خطها و یا رگههایی روی پوست خود متوجه می شوید، که یا رژ گونه زیادی به گونه های خود زدهاید، و یا اینکه رژ گونه بطور یکنواخت روی پوست شما پخش نشده است.

  • هنگام رژ گونه زدن، لبخند بزنید و به برآمدگی روی گونه های خود رژ گونه بزنید. این طرز کار رژ گونهٔ شما را طبیعی تر از زمانی که رژ گونه را بصورت تکهٔ بزرگی در بالای صورت میزنید بنظر میرسد

توصیه: راه دیگری که محل رژ گونه زدن را به شما نشان دهد، این است که برای چند ثانیه سرتان را پایین نگه دارید. هنگامی که سر خود را بلند می کنید، جایی که دقیقاً می بایستی رژ گونه بزنید

توصیه: برای اینکه بنظر رسد که گونه های برجسته ای دارید. از پودر صورت که چهار درجه تیره تر از رنگ پوست طبیعی صورتتان است، استفاده کنید. این پودر را زیر استخوان گونه بزنید، تا گونه های شما استخوانی و برجسته بنظر آیند.

کرم رژگونه را می بایستی قبل از پودر زدن استفاده کنید .

توصیه: اگر از پودر برنزی رنگ به عنوان رژگونه استفاده کنید، چهرهٔ شما طبیعی تر و را متوجه خواهید شد.

راه های استفاده بهتر از رژگونهوقتی رژ گونه را برای تمام مدت روز استفاده می کنید، سعی کنیدرژگونه شماکم رنگ باشد. زیرا از موقعی که آرایش صورت خود را شروع می کنید، پوست شما چربی جمع میکند و رژگونه اضافی این چربی را افزایش میدهد اگر می خواهیدرژگونه تیره را دوباره تجدید کنید

شاداب تر بنظر میرسد.

  • رنگ رژ گونه را با رنگ رژ لب خود هماهنگ کنید، ولی رنگ رژ گونه نمی بایستی با سرخی طبیعی پوست شما تفاوت زیادی داشته باشد.
  • هرگز رژ گونه پودری را به صورتی که تازه شسته اید نزنید. این کار رنگ صورت شما را لک لکی میکند.
  • هرگز رژگونه را بالاتر از مردمک چشم و پایین تر از نوک بینی نزنید. اگر رژگونه را به همه - .جای صورت خود بزنید، قیافهٔ شما را مصنوعی و پیر نشان میدهد توصیه: برای اینکه صورت شما شادابی طبیعی داشته باشد، برس مخصوص پودر را ابتدا در رژ گونه و بعد در پودر صورت فرو برده و پودر حاصل را به تمام پوست صورت مخصوصاً قسمتهای پیشانی، گونه ها، بینی و چانه تان بیشتر بزنید.
  • توصیه: رژ گونه به چشمان شما درخشش خاصی می دهد. شما میتوانید از هر رنگی به غیر از صورتی خیلی روشن استفاده کنید. برای اینکار با یک برس کوچک رژ گونه را به سرتاسر پلک خود بزنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد