رازهای شیک پوش بودن…!


رازهای شیک پوش بودن…!

رازهای شیک پوش بودن...!

 

طرح و سبک لباس، مفهوم غیر قابل بیانی است که فرد را از دیگران متمایز میکند. شما باید آن را با مد روز بودن لباس، اشتباه نکنید و حتی ربطی به رایج بودن مد لباس هم ندارد. این را باید به خاطر داشته باشید که صرفاً پوشیدن لباس آخرین مد هم، شما را شیک پوش تر نشان نمی دهد. شما ن است جزو آن دسته افرادی باشید که پیوسته دنباله رو مد هستند، و خود را به زحمت بدتر از آن زمانی است که مدلهای رایج را نادیده بگیرید. با این حال اگر شما بطور جدی تابع مدهای رایج باشید، میتوان شما را یک قربانی مد نامید.

کمد لباس خود راکم حجم و در حد متوسط نگهدارید.

ما معمولأ ۲۰ درصد از لباسهای کمد خود را در ۸۰ درصد از مواقع میپوشیم. ۸۰درصد باقیمانده، ترکیبی است از لباسهایی که برای مناسبتهای بخصوصی، بدون برنامه ریزی از حراجیها و یا فروشگاهها، تهیه شده اند، لباسهای از مدافتاده، و یا لباسهایی که دیگر سایز آنها به ما نمیخورند، و در نهایت لباسهایی که برای ما یادآور خاطرات پر شوری هستند. تمامی موارد ذکر شده، اگر بعد از گذشت یک سال مورد استفاده قرار نگرفتند، از کمد خود بیرون بریزید.

جین ها

 لباسهای جین اصیل، با کلاس و شیک هستند.

بارانی کلاسیک و اصیل

 نوع دو روی آن را میتوانید به عنوان کت عصر مورد استفاده قرار دهید. شما اگر مدل نیمه چرم و گشاد آن را با لباس، پیراهن زنانه و یا جین بپوشید، بسیار شیک بنظر خواهید آمد.

چگونه می توانید آخرین مدلهای لباس را داشته باشید؟

 با خرید یک یا دو دست لباس آخرین مد، زیبایی را به کمد لباس خود به ارمغان می آورید این کار ارزش سرمایه گذاری دارد.

لباسهای شما، نشان دهندهٔ افکارتان است.

مدل لباس خود را با زمان هماهنگ کنید. اگر شما با لباسهای مدل دار احساس راحتی نمی کنید، از انبار کردن کمد لباس خود با این مدلها جداً خودداری کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد