راز اخلاط چهارگانه چیست؟!


راز اخلاط چهارگانه چیست؟!

راز اخلاط چهارگانه چیست؟!

دستگاه عصبی خودمختار یا نباتی (Vegetable System) به عنوان بخشی از سلسله اعصاب است که با احشاء خودمختار (یعنی عضلات صاف، عضله قلب، ریه، دستگاه گوارشی، دستگاه ادراری یا تناسلی و تمام |اندام هایی که اعمال آنها خارج از اراده و اختیار انسان است) سر و کار دارد. دستگاه عصبی خودمختار را از نظر نحوه عملکرد یا ارتباط با سلسله اعصاب مرکزی به دو بخش جداگانه تقسیم کنند:» بخش سینه ای - کمری یا سمپاتیک (کولینرژیک)
  • در دو سوی بخش مرکزی یا پاراسمپاتیک (آنتی کولینرژیک) این دو بخش در اندام های عمل کننده اثری عکس یکدیگر دارند. عمل سمپاتیک همگانی، تند کننده، گسترده و همراه با تولید و مصرف انرژی است. پاراسمپاتیک، عمل موضعی، محدود، کند کننده و همراه با ذخیره انرژی است. بنابراین، پرکاری تیروئید و زیادی ترشح صفرا و... مربوط به اخلاط سمپاتیک است.هر چهار خلط (صفرا، خون، سودا، بلغم) ریشه در اختلالات سلسله اعصاب دارند و به اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک مربوط می شوند. به عنوان مثال: بلغم مربوط به اختلالات اعصاب سمپاتیک است و در افراد کمی سرد مزاج تظاهر می کند. سودا مربوط به اختلالات پاراسمپاتیک است و در افراد خیلی سرد مزاج تظاهر می کند. خون، مربوط به اختلالات توأم سمپاتیک و پاراسمپاتیک است و در افراد کمی گرم مزاج تظاهر می کند. صفرا مربوط به ترشحات غدد (ناشی از اختلالات سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک است که در خون ترشح می شود؛ مانند پرکاری غده تیروئید و زیادی صفرا و ... که در افراد خیلی گرم مزاج تظاهر می کند.اگر دقت کنید میتوانید علت بیماری ها را از این طریق بهتر دریابید. به عنوان مثال اگر حالات صفراوی در شخصی مشاهده شده باشد و با صرف غوره حال مریض رو به بهبود بگذارد، علت بیماری زیادی صفرا بوده است.
  • اشخاص عصبی بیشتر دچار اختلالات سمپاتیک می شوند و گاهی اختلالات هر دو سیستم عصبی نام برده در آنان دیده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد