راز لذت بردن از ماساژ گردن و شانه ها


راز لذت بردن از ماساژ  گردن و شانه ها

راز لذت بردن از ماساژ  گردن و شانه ها

گردن و شانه ها از پر مشکلی ترین نقاط بدن هستند و اغلب مردم از ماساژ این نقاط لذت میبرند.

راز ماساژ موثر در این است که با نوک انگشتانتان فکر کنید. به این معنی که ذهن خود را روشن و آرام سازید، بیشتر در سکوت کار کنید و اجازه دهید انگشتانتان ماهیچه های گرفته و منقبض را در عضلات طرف مقابل بیابند.درباره  آن چه می کنید نگران نباشید و به انگشتان خود اعتماد کنید.

s

۱. دست چپ خود را در عرض سینه  همراهتان قرار دهید تا وزن تنهای او را با دست نگه دارید. سپس با کف دست راست، دایره های وسیعی روی شانه  راست وی رسم کنید. با شل شدن عضلات این ناحیه احساس فوق العادهای به او خواهید بخشید. پس از این که گرما را در زیر انگشتان خود حس کردید جای دستها را عوض کنید و حرکت را تکرار نمایید.

۲. هر دو انگشت شست را بالای شانه های همراهتان قرار دهید و روی ماهیچه های این ناحیه فشار وارد کنید. سپس به آرامی با انگشتان شستتان شروع به کشیدن دایره های کوچک روی شانه ها نمایید و حرکت خود را به تدریج در عرض شانه به شکلحرف T ادامه دهید. حرکت را از میان شانه شروع کنید و سپس آن را به گوشه های شانه بکشید. در آخر حرکات خود را در خط میان پشت به پایین آورید. به خاطر داشته باشید ماهیچه های منقبض شده بین تیغه های شانه را ماساژ  دهید.l

۳. اکنون که عضلات شانه راشل و آرام کردید می توانید کار روی گردن را آغاز کنید. گردن برای اغلب افراد مرکز تجمع تنش به شمار میرود. یک دست را روی پیشانی همراهتان قرار دهید و از وی بخواهید سر خود را به دست شما تکیه دهد و تمام وزن سر خود را روی دست شما قرار دهد. کف دست خود را روی پشت جمجمه همراهتان قرار دهید و به آرامی به طرف بالا هل دهید. حرکت را تا بالای سر ادامه دهید. این حرکت احتمالاً در این منطقه ایجاد گرما میکند. این گرما بسیار لذت بخش است و به رهاشدنتنش از ماهیچه های این ناحیه کمک میکند.

۴. در حالی که سر همراهتان را با دست خود حمایت می کنید. دست آزاد را رویگردن وی بگذارید و به آرامی انگشتان دست خود را به طرف مرکزگردن بیاورید به طرزی که انگشتانتان تقریباً یکدیگر را لمس کنند. این حرکت بسیار آرام بخش خواهد بود.

a

۵. دوباره به طرف شانه ها برگردید و هر دو دست خود را روی دو طرف گردن قرار دهید و عضلات این ناحیه را به سختی بفشارید. به خاطر داشته باشید که نباید موجب دردناک شدن عضلات همراهتان شوید. این حرکت را در طول شانه ها چند بار تکرار کنید.

۶. از همراهتان بخواهید نفس خود را به داخل بکشد و سپس با کمک عضلات بازو، شانه های او را بالا بکشید. سپس از وی بخواهید نفس خود را بیرون بدهد. اکنون شانه ها را آزاد کنید و بعد حرکت را چند بار با همراه خود تکرار کنید تا جایی که وی احساسآسودگی و انرژی بیشتری کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد